• Tuesday September 28,2021

Microsoft Word

Vi forklarer hva Word er og hva det er for. Hvorfor er det så nyttig å skrive tekster på PC-en? Funksjoner og egenskaper.

Ordet kommer fra IBMs hånd i 1981.
  1. Hva er Microsoft Word?

Microsoft Word er en tekstprosessor for dataprogramvare, av de mest brukte når man jobber med digitale dokumenter i dag.

Hvordan ble Word til? Word er et tekstbehandlingsprogram som ble født av IBM rundt 1981.

Word er et program som praktisk talt er til stede på alle datamaskiner til folk som har en datamaskin til rådighet, og dette er en ganske enkel prosessor. Dette programmet tilhører Office-pakken (samt Microsoft Excel for administrasjon av regneark) på alle datamaskinene som har Microsoft Windows installert som operativsystem.

Det kan tjene deg: PowerPoint.

  1. Funksjoner og funksjoner i Microsoft Word

Microsoft Word lar brukeren skrive tekster, monografier, artikler på en ryddig måte, blant andre. Du kan velge skriftformat (avhengig av stilen til hva jeg vil gjøre) utheving med fet skrift og / eller kursiv og i en viss størrelse ved hjelp av synlige kommandoer eller ikoner. På sin side lar det arkstørrelsen og utformingen av arket konfigureres, enten vertikalt eller horisontalt.

Det skal bemerkes at Word ikke er en enkel tekstbehandler, ettersom det gjør det mulig for brukeren å sette inn bilder som omvurderer det som skrives, eller lage forklarende kakediagrammer for å demonstrere statistikk ved å representere prosentene (%) grafisk for eksempel.

Microsoft Word er ikke bare nyttig for sine forskjellige formater og applikasjoner, men det er viktig som et verktøy stavekontrollen fordi den lar brukeren se om han har laget en skrive- eller grammatikk- og syntaksfeil, siden den fremhever i røde eller blå ord i tilfelle programmet oppdager mulige stave- og / eller grammatiske feil. På samme måte er det ikke nødvendig å stole på hundre prosent siden, denne har feilmargin.

I tillegg kan Microsoft Word samhandle med andre programmer i Office-pakken, for eksempel Excel, slik at grafikk og data fra regneark kan limes inn på en enkel måte.

  1. Hvordan får du tilgang til Word på datamaskinen?

For å åpne Word, må du dobbeltklikke på det tilsvarende snarveisikonet. Dette ikonet finner du i Start-menyen - Microsoft Office, og generelt også på skrivebordet .

For å konkludere, Microsoft Word er et program som fullstendig forenklet arbeidet med å skrive . Datamaskinens utseende muliggjorde utvikling av tekstbehandlingsapplikasjoner som Word, og følgelig den vanskelige oppgaven med å skrive manuskripter ble automatisert og forbedret på noen måte, og passet på å unngå stavefeil og tillot å revidere de nødvendige tidene som har vært skrevet, for å redigere og omformulere det før utskriftsstadiet.

Interessante Artikler

sikkerhet

sikkerhet

Vi forklarer hva sikkerhet er og hva som er viktigheten av det. I tillegg, hvilke typer sikkerhet kjenner vi og hva er funksjonen til forsikring. Låser er sikkerhetsverktøy som brukes daglig. Hva er sikkerhet? Begrepet sikkerhet kommer fra det latinske " securitas ", som betyr å ha kunnskap og sikkerhet om noe. S

selvsikkerhet

selvsikkerhet

Vi forklarer deg hva assertivitet er og hva det vil si å være påståelig. I tillegg er dens definisjon i henhold til SAR og hva som er assertiv kommunikasjon. Assertivitet søker å oppnå effektiv og gunstig kommunikasjon for alle. Hva er selvsikkerhet? Når man snakker om sertivitet, blir det vanligvis referert til en kommunikativ modell som søker en ideell balanse mellom aggressive og passive kommunikasjonsstillinger , for å opprettholde en åpenhjertig, rettferdig og respektfull utvekslingsprosess. informasj

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

protokollen

protokollen

Vi forklarer hva protokollen er (som regler for oppførsel, og innen informatikk). I tillegg protokolltyper og noen eksempler. Denne atferden eller reglene kan omfatte visse måter å kle seg på. Hva er protokoll? Protokollen, i sin definisjon som er mest brukt, viser til ulik atferd og regler som mennesker i et gitt samfunn bør kjenne til og respektere ved spesifikke anledninger, for eksempel i områder offiserer av en bestemt grunn eller fordi han har en stilling som krever denne protokollen. Orde

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2)

Vi forklarer deg hva karbondioksid er, og hvorfor det er så viktig. Karbonsyklus CO2 og klimaendringer. Bruk av CO2. Normale nivåer av CO 2 i atmosfæren øker på grunn av industriell aktivitet. Hva er karbondioksid? Når vi snakker om karbondioksid, karbondioksid eller CO2 (fra dens kjemiske formel: CO 2 ), vises det til en fargeløs og vannløselig gass , hvis molekyler er sammensatt av ett atom med karbon og to av oksygen, forbundet med kovalente dobbeltbindinger. CO2 er

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.