• Saturday July 2,2022

misin

Vi forklarer hva oppdraget er i de forskjellige bruksområdene: Næringsoppdrag, misjon av folket og religiøse oppdrag.

Forretningsoppdraget refererer til selskapets mål og aktiviteter.
 1. Hva er misjon?

Misjonsbegrepet forstås som fakultetet eller kraften som er gitt til en eller flere personer til å utføre en viss plikt eller oppgave . Andre ganger er det definert som grunnen til å være til noe eller noen. Og på den annen side er dette ordet relatert til sendingshandlingen.

 • Det kan tjene deg: Visjon og misjon.
 1. Oppdrag for et selskap

Oppdraget til et selskap skal være motiverende, konkret, omfattende og mulig.

Oppdraget, i forretningsområdet, viser til målene til et selskap, dets aktiviteter og måten det fungerer på.

 • plan
 • funksjoner
 • media
 • Forfulgte formål.

Oppdraget som er etablert av selskapet skal være motiverende, konkret, omfattende og mulig (realistisk, ikke utopisk).

 • For forfatterne OC Ferrel og Geoffrey Hirt Misjonen til en organisasjon er dens generelle formål. Svar på spørsmålet Hva skal organisasjonen gjøre? .
 • Professor Rafael Mu iz Gonzales definerer misjon som Selskapets raison d'être, betingelser dets nåværende og fremtidige aktiviteter, gir enhet, følelse av retning og veiledning i strategisk beslutningstaking. ” .
 • De tre forfatterne Stanton, Etzel og Walker definerer oppdrag som hva “Oppgi hvilke kunder den betjener, hvilke behov den oppfyller og hvilke typer produkter den tilbyr. En misjonserklæring indikerer generelt sett grensene for organisasjonens aktiviteter ».

Utvid informasjon om dette emnet:

 • På nettet: Hvordan definere et virksomhets misjon, visjon og verdier?
 1. Oppdrag fra folket

Det er forfattere som snakker om personlige oppdrag.

Dette konseptet refererer til reisen som hver person ønsker å gjøre gjennom livet . Denne planen inkluderer aktiviteter som utføres daglig, og årsaken til dem, og hva er hovedmålene eller målene for hver enkelt. Personlig oppdrag er et begrep knyttet til verdier. Fra disse vil målene som skal følges defineres.

Det er forfattere som også vektlegger hver persons dyder. De bekrefter at det er elementært å kjenne lidenskapene og gavene for å kunne benytte seg av dem på denne livsreisen.

Det anses at personlige oppdrag ikke er statiske, men heller hverdagslige personlige valg, som tillater endringer og vedheft, for å forbedre og tilpasse dem til spesifikke situasjoner. Denne orienteringen om ønsker og vilje er midlene for å få tilgang til suksess.

 1. Religiøse oppdrag

Et religiøst oppdrag kan være prosessen der Guds ord blir overført.

Når vi snakker om religiøse oppdrag, vises det til pilegrimsreise for de troende i forskjellige samfunn og til og med land, med sikte på å forkynne det hellige ordet.

Normalt skilles to typer oppdrag, de som angår overføring av kirken som institusjon og andre til Guds misjon spesielt og hans ord. Dette sekundet er relatert til utsending av Jesus og Den Hellige Ånd . Et av grunnlagene for religiøse oppdrag er dialog. Ikke bare med andre mennesker, men også en dialog knyttet til misjonærenes indre.

Det er de som ser på oppdragene som en prosess der Guds ord og læresetningen til deres sønn blir overført, men det er de som tolker det som et middel der de forskjellige kulturene forholder seg og beriker hverandre.

I løpet av kolonitiden bosatte religiøse oppdrag seg i forskjellige deler av Amerika, spesielt i Latin-Amerika, for å lære om deres religion og for å redegjøre for deres tro til de opprinnelige folkeslagene. Mange ganger slo de seg ned på steder som var veldig vanskelige å få tilgang til i disse tider, for eksempel misjonsjunglene i Argentina og oppfylte oppdraget med å evangelisere de innfødte.

Interessante Artikler

programmering

programmering

Vi forklarer hva programmering er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det programmeringen innen informatikk. Å organisere en tur rundt i verden er et godt eksempel på programmering. Hva er programmering? Programmering viser til effekten av programmering, det vil si å organisere en sekvens av bestilte trinn som skal følges for å gjøre en viss ting . Dette

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Bevaring av miljøet

Bevaring av miljøet

Vi forklarer deg hva miljøvern er, og hvorfor det er så viktig. Eksempler på miljøvernstiltak. Miljøforsvar er nøkkelen i dagens industrielle verden. Hva er bevaring av miljøet? Bevaring av miljøet , miljøvern eller miljøvern , refererer til de forskjellige måtene som finnes for å regulere, minimere eller forhindre skader som industrielle aktiviteter, landbruksmessige, urbane, kommersielle eller på annen måte forårsake naturlige økosystemer, og hovedsakelig flora og fauna. Bevaring av mi

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

ellipse

ellipse

Vi forklarer hva ellipsis er og betydningen av dette begrepet. I tillegg er dens forskjellige bruksområder og eksempler på denne retoriske figuren. Ellipsis består i utelatelse eller undertrykkelse av deler av innholdet i en setning. Hva er ellipsen? Begrepet `ellipsis ' kommer fra det greske ordet lipsis og som oversetter omisi n, og er en retorisk skikkelse bestående av omisi Ingen undertrykkelse av deler av innholdet i en setning , som, selv om det er grammatisk nødvendig, implisitt i sammenhengen. Det

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Vi forklarer deg hva menneskerettigheter er og hva deres opprinnelse er. I tillegg er det viktig og en liste over disse rettighetene. Menneskerettighetene er nedfelt i lovene til alle nasjoner. Hva er menneskerettigheter? Når vi snakker om `` menneskerettighetene '' eller de grunnleggende rettighetene til mennesket, viser vi til settet med iboende rettigheter, riktig, av den menneskelige tilstanden .