• Thursday January 28,2021

modell

Vi forklarer hva en modell er og hva er de formelle og uformelle modellene. I tillegg de forskjellige betydningene som dette begrepet har.

En modell kan være en person som tar på seg et plagg for å vise det.
  1. Hva er en modell?

Modellbegrepet kommer fra den italienske modellen, og er en forminskende modus, som betyr vei . Sannheten er at begrepet har et enormt antall bruksområder, men alle har til felles at en modell er en måte, det er noe som er i stand til å bli abstrakt og analysert utenfor dens enkle anvendelse. n praksis.

Kanskje for det er den beste måten å starte en analyse av begrepet å stoppe på systemiske modeller. Disse modellene er forenklede representasjoner av virkeligheten, som klarer å ta den til et område der det er lettere å gi studien og sammenligne variabler.

Psykiske modeller er representasjonene som lages på en tenkt måte om virkeligheten. Hvert individ vil ha sitt eget system av tro, verdier og tanker som vil føre dem til å modellere det de ser på forskjellige måter. Nesten alle vitenskaper har som en av hovedoppgavene å modellere for å teoretisere om problemstillinger som er utviklet i praksis.

Generelt kan representasjonene av modellene lages ved hjelp av tegninger, grafer eller matematiske uttrykk, men det kan også hende det må gjøres skriftlig. Disse vitenskapelige modellene (inkludert matematiske, fysiske, økonomiske og medisinske modeller) kan karakteriseres på forskjellige måter:

  • De formelle modellene er de som kommer til uttrykk fra et spesifikt og spesifikt språk. De er de eneste modellene som har stor presisjon, noe som gjør dem mye enklere å bruke og sammenligne nøyaktig. Beregning har betydd et kvantesprang i denne typen modeller, med en mye større evne til å simulere scenarier.
  • Uformelle modeller det er de som også uttrykker seg, men ikke fra et formelt og presist språk, men på en symbolsk måte. De kan manifesteres i skriftlig eller muntlig form, så vel som fra årsakssammenhenger med symbologier som piler.

På den annen side forstås det i den vitenskapelige verden etter modell til et annet spørsmål: all vitenskapelig forskning er innrammet i en kontekst av tid og rom, at selv om forskeren Hvis jeg vil abstrahere, vil jeg på en måte generere en serie enighet, et sett med praksis som definerer den vitenskapelige disiplinen den gang.

Ordet paradigme, men også ' modell ' refererer til disse praksisene, som inkluderer typen spørsmål forskeren bør stille, måten resultatene av undersøkelsen blir tolket, utstyret som er tilgjengelig for å utføre eksperimenter og etisk konsensus i forskning. Disse modellene er ikke evige, tvert imot oppstår det situasjoner som får dem til å endre seg flatt.

Fra et kunstnerisk synspunkt er en modell en person som poserer for en skulptur, tegning eller et hvilket som helst visuelt uttrykk. Når det gjelder mote, er en modell en kjole med unike egenskaper, noe som gjør en viss klesmaker og skiller seg fra alle andre plagg av samme merke, spesielt av design.

Modellordet brukes imidlertid også for å referere til personen som tar på seg et plagg eller tilbehør for å vise det til tredjepart . Det er underlig at dette uttrykket brukes, siden det er bekreftet fra mange områder at merkevarer ser etter mennesker med veldig like kropper, generelt veldig tynne og attraktive. På denne måten er det mulig å praktisk talt nå frem til en modellering av menneskekroppen.

I atferden til mennesker er en modell et referansepunkt som vil være nyttig å søke å gjengi den . Det kalles et forbilde, og kan oppstå når en person observerer en annen og føler at han gjerne vil komme dit han kom, eller også når en person opptrer riktig, og de andre forventes å etterligne oppførselen sin. Dette kalles også en modellborger. Det overskrider til og med individualiteten til mennesker, og du kan snakke om et modellland når noen ønsker å etterligne politikken deres, eller et modellfirma når en annen ønsker å gjenta en opplevelse hun bodde.

Det kan tjene deg: Atomic Models.

Interessante Artikler

kriminalitet

kriminalitet

Vi forklarer hva en forbrytelse er, dens ulike elementer og hvilke typer som finnes. I tillegg tiltakene for forebygging og unnskyldning av forbrytelsen. En forbrytelse er en handling i strid med lovene, og fortjener derfor straff. Hva er en forbrytelse? Når vi snakker om en forbrytelse eller en forbrytelse, refererer vi til en sosial oppførsel som bryter kodene for sameksistens og lovlighet som er fastsatt i loven , og som derfor anses som en skyldhandling, tilregnelig, typisk og ulovlig, det vil si en handling unnlatelse i strid med lovene vi velger å bli styrt og som derfor fortjener en stra

Microeconoma

Microeconoma

Vi forklarer hva som er mikroøkonomien og hva er grenene den er delt inn i. I tillegg hva det er for og dets viktigste ambisjoner. Den mikroøkonomiske økonomien har som mål å modellere markedet. Hva er mikroøkonomien? Mikroøkonomi forstås som en økonomisk tilnærming som bare tenker på handlingen til økonomiske agenter , som forbrukere, bedrifter, arbeidere og investorer, eller de spesifikke markedene for ett eller annet produkt. Det er med

Digital TV

Digital TV

Vi forklarer hva digital-tv er og dens viktigste egenskaper. I tillegg er dens drift og hva analogt TV består av. Digital TV bruker binære signaler i stedet for tradisjonelle analoger. Hva er digital-tv? Det er kjent som `` Digital Television '' eller `` DTV '' (for dets forkortelse på engelsk: Digital Tele V ision ) til et sett med nye overføringsteknologier n og audiovisuell mottakelse som bruker digitale signaler i stedet for den tradisjonelle analoge TV-en. De

Vitenskapelig observasjon

Vitenskapelig observasjon

Vi forklarer hva som er den vitenskapelige observasjonen, hvorfor den er så viktig og dens egenskaper. I tillegg, hvordan er klassifiseringen og eksemplene. Den vitenskapelige observasjonen garanterer objektiviteten og påvisbarheten til de vitenskapelige studiene. Hva er den vitenskapelige observasjonen?

collage

collage

Vi forklarer deg hva collagen er og hvordan denne kunstneriske teknikken oppsto. I tillegg de typer collage som finnes og eksempler på dem. I plastikk, for en collage, brukes ofte fotografier og aviser, blant andre. Hva er collagen? Det kalles `` collage '' (fra den franske colleren, som oversetter pegar ) a en kunstnerisk teknikk som består i bygging av verk plast gjennom agglomerasjonen eller kombinasjonen av stykker eller kutt av forskjellig opprinnelse, noe som gir dem en enhetlig tone.

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer

Vi forklarer hva naturkatastrofer er og hvordan disse naturfenomenene klassifiseres. Eksempler på naturkatastrofer. Branner som sluker hektar med gressmarker og til og med hele skoger i veien. Hva er naturkatastrofer? Naturkatastrofer forstås som de voldsomme eller plutselige endringene i dynamikken i miljøet , hvis konsekvenser kan forårsake materielle og livstap, og som er et produkt av miljøhendelser der hånden til menneske, som jordskjelv, flom, tsunamier, blant andre. De e