• Saturday August 15,2020

modell

Vi forklarer hva en modell er og hva er de formelle og uformelle modellene. I tillegg de forskjellige betydningene som dette begrepet har.

En modell kan være en person som tar på seg et plagg for å vise det.
  1. Hva er en modell?

Modellbegrepet kommer fra den italienske modellen, og er en forminskende modus, som betyr vei . Sannheten er at begrepet har et enormt antall bruksområder, men alle har til felles at en modell er en måte, det er noe som er i stand til å bli abstrakt og analysert utenfor dens enkle anvendelse. n praksis.

Kanskje for det er den beste måten å starte en analyse av begrepet å stoppe på systemiske modeller. Disse modellene er forenklede representasjoner av virkeligheten, som klarer å ta den til et område der det er lettere å gi studien og sammenligne variabler.

Psykiske modeller er representasjonene som lages på en tenkt måte om virkeligheten. Hvert individ vil ha sitt eget system av tro, verdier og tanker som vil føre dem til å modellere det de ser på forskjellige måter. Nesten alle vitenskaper har som en av hovedoppgavene å modellere for å teoretisere om problemstillinger som er utviklet i praksis.

Generelt kan representasjonene av modellene lages ved hjelp av tegninger, grafer eller matematiske uttrykk, men det kan også hende det må gjøres skriftlig. Disse vitenskapelige modellene (inkludert matematiske, fysiske, økonomiske og medisinske modeller) kan karakteriseres på forskjellige måter:

  • De formelle modellene er de som kommer til uttrykk fra et spesifikt og spesifikt språk. De er de eneste modellene som har stor presisjon, noe som gjør dem mye enklere å bruke og sammenligne nøyaktig. Beregning har betydd et kvantesprang i denne typen modeller, med en mye større evne til å simulere scenarier.
  • Uformelle modeller det er de som også uttrykker seg, men ikke fra et formelt og presist språk, men på en symbolsk måte. De kan manifesteres i skriftlig eller muntlig form, så vel som fra årsakssammenhenger med symbologier som piler.

På den annen side forstås det i den vitenskapelige verden etter modell til et annet spørsmål: all vitenskapelig forskning er innrammet i en kontekst av tid og rom, at selv om forskeren Hvis jeg vil abstrahere, vil jeg på en måte generere en serie enighet, et sett med praksis som definerer den vitenskapelige disiplinen den gang.

Ordet paradigme, men også ' modell ' refererer til disse praksisene, som inkluderer typen spørsmål forskeren bør stille, måten resultatene av undersøkelsen blir tolket, utstyret som er tilgjengelig for å utføre eksperimenter og etisk konsensus i forskning. Disse modellene er ikke evige, tvert imot oppstår det situasjoner som får dem til å endre seg flatt.

Fra et kunstnerisk synspunkt er en modell en person som poserer for en skulptur, tegning eller et hvilket som helst visuelt uttrykk. Når det gjelder mote, er en modell en kjole med unike egenskaper, noe som gjør en viss klesmaker og skiller seg fra alle andre plagg av samme merke, spesielt av design.

Modellordet brukes imidlertid også for å referere til personen som tar på seg et plagg eller tilbehør for å vise det til tredjepart . Det er underlig at dette uttrykket brukes, siden det er bekreftet fra mange områder at merkevarer ser etter mennesker med veldig like kropper, generelt veldig tynne og attraktive. På denne måten er det mulig å praktisk talt nå frem til en modellering av menneskekroppen.

I atferden til mennesker er en modell et referansepunkt som vil være nyttig å søke å gjengi den . Det kalles et forbilde, og kan oppstå når en person observerer en annen og føler at han gjerne vil komme dit han kom, eller også når en person opptrer riktig, og de andre forventes å etterligne oppførselen sin. Dette kalles også en modellborger. Det overskrider til og med individualiteten til mennesker, og du kan snakke om et modellland når noen ønsker å etterligne politikken deres, eller et modellfirma når en annen ønsker å gjenta en opplevelse hun bodde.

Det kan tjene deg: Atomic Models.

Interessante Artikler

Ikke eksperimentell forskning

Ikke eksperimentell forskning

Vi forklarer deg hva en ikke-eksperimentell undersøkelse er og de to typene som eksisterer. I tillegg et eksempel på denne forskningen. En ikke-eksperimentell undersøkelse bare observerer, analyserer og dokumenterer informasjonen. Hva er en ikke-eksperimentell undersøkelse? Som navnet tilsier, er en ikke-eksperimentell undersøkelse en type forskning som ikke trekker sine definitive konklusjoner eller arbeidsdata gjennom en serie reproduserbare handlinger og reaksjoner i et kontrollert miljø. å op

biobrensel

biobrensel

Vi forklarer hva biodrivstoff er og hvordan hver enkelt oppnås. I tillegg fordelene de presenterer og typer biodrivstoff. Biomasse er en del av settet med fornybar energi. Hva er biodrivstoff? Biodrivstoff er de drivstoffene som er hentet fra biomasse eller organisk avfall (derav navnet) . Biomasse er materiale Bare fra en grønnsak eller et dyr.

anatomi

anatomi

Vi forklarer hva anatomi er og hva denne vitenskapen studerer. Typer anatomi, og eksempler på systemene for menneskelig anatomi. Strukturen til levende vesener kalles anatomi. Hva er anatomi? Anatomi er en vitenskap som studerer strukturen til levende vesener , det vil si disponeringen av deres bein og organer og forholdet som eksisterer mellom dem.

karma

karma

Vi forklarer deg hva karma er og dens definisjon i henhold til dharmiske religioner. Hans forhold til reinkarnasjon og anantarika-karma. Karma brukes av dharmiske religioner. Hva er Karma? Karma er, innen populærkultur, et konsept relatert til skjebne . For noen østlige religioner er det rent og utelukkende relatert til en handling som stammer fra menneskers handlinger.

microsoft

microsoft

Vi forklarer hva Microsoft er, og hva er produktene som tilbys av dette selskapet. I tillegg hvordan Microsoft jobber på Internett. Microsoft eier Office-pakken, som inkluderer Word, Excel, PowerPoint og andre. Hva er Microsoft? Microsoft er et amerikansk multinasjonalt selskap grunnlagt i 1975 av den verdenskjente Bill Gates og Paul Allen.

kontrakt

kontrakt

Vi forklarer hva en kontrakt er og hvilke typer kontrakt som kan gjøres. I tillegg er dets deler og deres forskjell med en avtale. En kontrakt er en pakt om forpliktelser og rettigheter mellom to juridiske eller fysiske personer. Hva er en kontrakt? Et juridisk dokument som uttrykker en felles avtale mellom to eller andre kvalifiserte personer (kjent som partene i kontrakten), som er bundet under dette dokumentet til en bestemt formål eller ting, hvis oppfyllelse alltid må være bilateral, eller på annen måte blir kontrakten ansett som ødelagt og ugyldig. Med a