• Tuesday September 21,2021

moralsk

Vi forklarer hva som er de moralske og viktigste egenskapene til dette verdisettet. I tillegg hvilke typer moral som finnes.

Moral er definert som settet med normer som oppstår fra samfunnet selv.
  1. Hva er moral?

Moralen består av en serie normer, regler, verdier, ideer og livssyn ; på grunnlag av hvilket et menneske som lever i samfunnet manifesterer sin oppførsel.

Enkelt sagt er moral den virtuelle eller uformelle manualen som individet vet hvordan han skal handle . Imidlertid er det et brytningspunkt mellom betydningen forskjellige strømmer tilskriver dette konseptet. Mens det er de som bare begrenser det til et samfunns skikker og verdier; andre tilegner kjennetegn ved å kunne skille mellom godt og vondt.

Moral, fra et mer sosiologisk synspunkt, er settet med normer som oppstår fra samfunnet selv, og at de bare takket være det får den nødvendige styrke til å pålegge seg hele befolkningen. Uansett tolkning det er, er det viktig å understreke at det er to elementer som moral ikke kan skilles fra: kultur og etikk.

Når det gjelder kultur, er det nettopp det som lar disse moralske reglene skapes og som er akseptable for alle samfunnsmedlemmer. Selv om det ikke fremgår direkte av det, har de stor innflytelse på det andre produktet av viktighetsnivået knyttet til skikker og skikker i hver region i hver av dem. Dette er grunnen til at det kan være moralsk ukorrekt, for eksempel for en innbygger i Uruguay at en innbygger i Kina eller et annet østlig land ville være moralsk korrekt, forfalt og anerkjent.

På den annen side, når det gjelder etikk, har de vært elementer som alltid er knyttet til hverandre av forskjellige agenter ; og dette er intet mindre enn fordi moral er et konstitusjonelt og grunnleggende grunnlag for etikk. I følge anerkjente forfattere består etikk faktisk i studiet av moralske normer, noe som forsterker ideen om at begge begrepene er uatskillelige .

Det er imidlertid veldig viktig å skille ut at uansett hvor vanskelig de er å distansere, er det ikke et synonym, siden i ja, de to ordene har ikke det samme Betydning eller mening. Realiteten er at de i de fleste tilfeller blir brukt som ekvivalenter, fordi den filosofiske komponenten den besitter ikke anerkjennes i etikken.

Generelt kan to typer moral skilles, det objektive og det subjektive ; Noen klassifiseringer av moral kan imidlertid også skilles ut fra vitenskapen som brukes, for eksempel teologisk moral eller politisk moral. På denne måten er det kjent som objektiv moral for de universelle normene, som består av sosiale fakta, og som eksisterer utover som etter at hver enkelt bestemmer seg for eller ikke å ta dem for sitt liv.

I tillegg er det ifølge noen holdninger slått fast at for at en objektiv moral skal eksistere, er det essensielt å ta virkeligheten som objektiv, og bruke fornuft, og legge igjen oppfatningen til hver enkelt. Selv om de tvert imot er de som blir gitt rundt troen til hver enkelt, vil være subjektive , derfor mister de den universelle karakteren, og at deres eksistens eller anerkjennelse vil være avhengig av at mennesket følger dem.

Se også: Moralske verdier.

Interessante Artikler

Output-enheter

Output-enheter

Vi forklarer hva en utgangsenhet er i databehandling og hva den er til for. I tillegg eksempler på slike enheter. Skjermen til en datamaskin er utmerket enhet. Hva er utgangsenhetene? I databehandling er det kjent utdataenheter for de som tillater utvinning eller henting av informasjon fra datamaskinen eller datasystemet , det vil si oversettelsen visuell, lyd, trykt eller annen karakter.

Grunnleggende behov

Grunnleggende behov

Vi forklarer deg hva som er de grunnleggende eller grunnleggende behovene til mennesket, og hva er de viktigste. I tillegg Maslows pyramide. Drikkevann er et av de grunnleggende grunnleggende behovene. Hva er de grunnleggende behovene? Når vi snakker om grunnleggende behov eller menneskelige grunnleggende behov, vises det til de essensielle minimumselementene som mennesker trenger å leve .

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

Induktiv metode

Induktiv metode

Vi forklarer hva den induktive metoden er, og hva er dens egenskaper. Hvilke ulemper det byr på og hva er trinnene. Denne vitenskapelige metoden er nært knyttet til den deduktive metoden. Hva er den induktive metoden? Den induktive metoden er en prosess som brukes for å trekke generelle konklusjoner fra bestemte fakta . D

Gluclisis

Gluclisis

Vi forklarer hva glykolyse er, dens faser, funksjoner og viktighet i stoffskiftet. I tillegg hva som er glukoneogenese. Glykolyse er mekanismen for å få energi fra glukose. Hva er glykolyse? Glykolyse eller glykolyse er en metabolsk bane som fungerer som et innledende trinn for karbohydratkatabolisme hos levende vesener.

Smeltepunkt

Smeltepunkt

Vi forklarer hva smeltepunktet er og hva dets egenskaper er. Eksempler på smeltepunkt. I tillegg er det som koker. Isens smeltepunkt: 0 C. Hva er smeltepunktet? Smeltepunktet kalles temperaturgraden som stoffet i faststoff smelter , det vil si at det går i flytende tilstand. Dette skjer ved konstant temperatur og er en intensiv egenskap av materie, noe som betyr at den ikke er avhengig av dens masse eller størrelse: temperaturen som skal oppnås vil alltid være den samme. Ren