• Saturday July 2,2022

vinkel

Vi forklarer hva en vinkel er og hvordan de analyseres. Operasjoner med vinkler og grader. Hvilke typer vinkler finnes?

En vinkel er en størrelsesorden som kan analyseres og sammenlignes med andre.
  1. Hva er vinkel?

Vinkelen er delen av planet mellom to halvlinjer med felles opprinnelse kalt et toppunkt . I andre tilfeller vises det til åpningen som er dannet av to sider som starter fra det felles punktet, eller fokuserer på rotasjonen av planet med hensyn til dets opprinnelse.

Disse konseptene samsvarer med geometri, som er en av grenene til matematikk, men som finner utallige bruksområder på mange andre felt, som ingeniørfag, optikk eller astronomi. a. I alle tilfeller vises det til et felles punkt med to linjer som starter fra dette punktet og genererer en viss åpning, representert ved en bue. Graden av åpning av disse buer (og ikke deres forlengelse) er representert av vinkelen, uansett hvor langt eller nær toppunktet er gjort.

Vinklebegrepet refererer da til en størrelsesorden som kan analyseres og sammenlignes med andre, så det er operasjoner mellom dem. For det blir målingen av vinklene foretatt i grader, minutter og sekunder. Den første (representert med tegnet ) tilsvarer 60 av den andre (representert med ), som igjen tilsvarer 60 av den tredje (representert med ).

Antall grader kan utgjøre 360, som regnes som den komplette svingen. For å gi et daglig eksempel som eksemplifiserer dette, kan vi se klokken av nåler: stadig nålene danner vinkler. Klokka 12, når de to nålene peker nøyaktig på samme side, er vinkelen 0 . Klokka 3 blir det 90, klokka 6 av 180, klokka 9 av 270, og klokka 12 igjen blir det 360, og det vil komme tilbake til starte.

Når det gjelder operasjoner med vinkler, kan vi legge dem sammen, trekke dem fra hverandre eller multiplisere dem og dele dem med hele tall. Hvis det er kjent at vinkelen er mellom to halvlinjer, kan det sies at det alltid kan trekkes en linje som deler seg i to deler som er lik vinkelen. Den linjen kalles bisektoren, og ethvert punkt på den ekvidistlinjen på begge sider av vinkelen.

Se også: Trigonometri.

  1. Typer vinkler

En nullvinkel er den som måler 0 °.

Det er mange slags vinkler som kan gis i planet, noen eksempler er indikert nedenfor:

  • Nil. Nullvinkelen er den som måler 0 °, den akutte er den som måler mellom 0 ° og 90 °, endetarmen den som måler 90 °, den stumpe en som måler mellom 90 ° og 180 °, den konkave er den som måler mer 180 ° og den komplette er 360 °.
  • Supplerende. Tilleggsvinkelen er vinkelen som mangler fra en eksisterende for å legge til 180 °, mens den komplementære vinkelen er den som mangler for å legge 90 °.
  • Tilstøtende. To vinkler vil være tilstøtende hvis de er sammenhengende med hensyn til en linje, og vil bli motarbeidet av toppunktet hvis sidene er forlengelser av sidene i en annen vinkel.

Mer i: Typer vinkler.

Utenfor disse bruksområdene relatert til matematikk, kan det bare nevnes to kollokviale bruksområder av begrepet : På den ene siden snakker vi om vinkler for å referere til hjørnene på objekter. På den annen side brukes begrepet for å referere til synspunkter, til måtene å se ting fra en persons syn.

Interessante Artikler

programmering

programmering

Vi forklarer hva programmering er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det programmeringen innen informatikk. Å organisere en tur rundt i verden er et godt eksempel på programmering. Hva er programmering? Programmering viser til effekten av programmering, det vil si å organisere en sekvens av bestilte trinn som skal følges for å gjøre en viss ting . Dette

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Bevaring av miljøet

Bevaring av miljøet

Vi forklarer deg hva miljøvern er, og hvorfor det er så viktig. Eksempler på miljøvernstiltak. Miljøforsvar er nøkkelen i dagens industrielle verden. Hva er bevaring av miljøet? Bevaring av miljøet , miljøvern eller miljøvern , refererer til de forskjellige måtene som finnes for å regulere, minimere eller forhindre skader som industrielle aktiviteter, landbruksmessige, urbane, kommersielle eller på annen måte forårsake naturlige økosystemer, og hovedsakelig flora og fauna. Bevaring av mi

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

ellipse

ellipse

Vi forklarer hva ellipsis er og betydningen av dette begrepet. I tillegg er dens forskjellige bruksområder og eksempler på denne retoriske figuren. Ellipsis består i utelatelse eller undertrykkelse av deler av innholdet i en setning. Hva er ellipsen? Begrepet `ellipsis ' kommer fra det greske ordet lipsis og som oversetter omisi n, og er en retorisk skikkelse bestående av omisi Ingen undertrykkelse av deler av innholdet i en setning , som, selv om det er grammatisk nødvendig, implisitt i sammenhengen. Det

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Vi forklarer deg hva menneskerettigheter er og hva deres opprinnelse er. I tillegg er det viktig og en liste over disse rettighetene. Menneskerettighetene er nedfelt i lovene til alle nasjoner. Hva er menneskerettigheter? Når vi snakker om `` menneskerettighetene '' eller de grunnleggende rettighetene til mennesket, viser vi til settet med iboende rettigheter, riktig, av den menneskelige tilstanden .