• Tuesday September 28,2021

Naturlige tall

Vi forklarer hva naturlige tall er og noen av deres egenskaper. Den maksimale fellesdeleren og den minste fellesminimum.

Det er ingen totale eller endelige mengder av naturlige tall, de er uendelige.
  1. Hva er naturlige tall?

Naturlige tall er tall som i menneskets historie først tjente til å fortelle objektene, ikke bare for regnskap, men også for å bestille dem. Disse tallene starter fra nummer 1. Det er ingen totale eller endelige mengder naturlige tall, de er uendelige.

De naturlige tallene er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osv. Som vi ser, aksepterer ikke disse tallene brøk (desimaler). Det bør presiseres at tallet null noen ganger regnes som et naturlig tall, men generelt er det ikke.

På den annen side sies det at naturlige tall alltid har et etterfølgernummer. Og naturlige tall skiller ikke mellom rare og jevne tall, de forstår dem alle. De godtar ikke brøk eller negativt antall. De skiller seg fra heltall, siden heltalene også inneholder negative tall. Når det gjelder det skriftlige uttrykket av naturlige tall, er disse representert med bokstaven N, med store bokstaver.

Naturlige tall er også det primære grunnlaget som alle matematiske operasjoner og funksjoner er basert på, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og deling. Også trigonometriske funksjoner og ligninger. Kort sagt, de er de grunnleggende elementene uten hvilke matematikk ikke kunne oppstå, også alle vitenskaper som bruker denne typen beregninger som geometri, ingeniørarbeid Kjemi, fysikk, alt krever matematikk og naturlige tall.

Klassifisering av naturlige tall.
  • Den største fellesdeleren. Det er det største naturlige tallet som har den matematiske evnen til å dele hvert av de gitte tallene. For å finne dette tallet er nødvendig, først dekomponer tallet til primtall, velg bare vanlige faktorer med mindre eksponent og beregne produktene til faktorene.
  • Det minst vanlige multiplum. Det er det minste naturlige antallet av hvert av tallene som er gitt i en bestemt fordeling. Og trinnene hans for å finne det er faktum å dele opp tallet i primtall, velge primfaktorer for større eksponent og deretter beregne produktet av disse faktorene.

Det er hovedsakelig to bruksområder som er grunnleggende, først for å beskrive posisjonen til et gitt element i en ordnet sekvens, og for å spesifisere størrelsen på et begrenset sett, som igjen er generalisert i begrepet kardinalnummer ( settteori). Og for det andre er den andre bruken av stor betydning den matematiske konstruksjonen av hele tall.

Rekkefølgen av naturlige tall i en gitt operasjon endrer ikke resultatet, dette er den såkalte "kommutative egenskapen" av naturlige tall.

Det kan tjene deg: Heltall.

Interessante Artikler

datamaskin

datamaskin

Vi forklarer hva en datamaskin er, hva maskinvaren er og hva programvaren er. I tillegg er de tre grunnleggende elementene i en datamaskin. Datamaskinen trenger en materiell, håndgripelig og synlig del for å fungere. Hva er en datamaskin? Datamaskinen, også generelt kjent som en datamaskin eller datamaskin , er en kompleks maskin som behandler og utfører ordrer av forskjellige slag for å resultere i en rekke forskjellige oppgaver. Lag

fysiologi

fysiologi

Vi forklarer deg hva fysiologi er og noen hovedtrekk ved denne vitenskapen. I tillegg de fysiologityper som finnes. Fysiologi fokuserer sin studie på organer fra levende vesener og deres funksjoner. Hva er fysiologi? Fysiologi (fra gresk fysiologi , kunnskap om naturen) er vitenskapen som er ansvarlig for å kjenne til og analysere funksjonene til levende vesener .

mikro~~POS=TRUNC

mikro~~POS=TRUNC

Vi forklarer hva en mikroprosessor er, historien og egenskapene til denne integrerte kretsen. I tillegg hva det er for og dets funksjoner. En mikroprosessor kan operere med en eller flere CPUer. Hva er en mikroprosessor? Den sentrale integrerte kretsen til et datasystem kalles ` ` mikroprosessor '' eller ganske enkelt `` prosessor '' , der logiske og aritmetiske operasjoner (beregninger) blir utført for å tillate utførelse av programmene, fra operativsystemet til applikasjonsprogramvaren. E

Gesfera

Gesfera

Vi forklarer deg hva geosfæren er og hvordan strukturen er. I tillegg hvordan dette settet av lag er sammensatt og dets betydning. Studien av geosfæren gjennomføres gjennom den eksperimentelle gjennomgangen av jordsmonnene. Queslagesfera? I naturvitenskapene kalles settet med lag som utgjør den faste delen av jorden `` sfære '' . Sam

amfibier

amfibier

Vi forklarer deg hva amfibier er, hva er deres opprinnelse og deres viktigste egenskaper. I tillegg hvordan disse dyrene og eksemplene er klassifisert. Amfibier frakter materie og energi fra vann til land og omvendt. Hva er padder? Amfibier er kjent for terrestriske virveldyr som dedikerer en god del av livet til et vannmiljø , og som går gjennom en periode med metamorfose under utviklingen: en serie dyptgående morfologiske forandringer som skiller hver av stadiene i livssyklusen, og som vanligvis innebærer en periode med vannlevende liv. Me

reform

reform

Vi forklarer hva en reform er, og hva er de forskjellige reformtypene som finnes. I tillegg andre bruksområder som dette begrepet har. Den protestantiske reformasjonen var en kristen religiøs bevegelse ledet av Martin Luther. Hva er reform? Begrepet reform refererer til handlingen med å omforme, korrigere noe, gjøre om, endre, endre . Nå