• Tuesday May 24,2022

regel

Vi forklarer hva reglene er og på hvilke områder vi kan finne dem. Sosiale, kriminelle, juridiske, redaksjonelle og andre normer.

Sosiale normer er atferdsregler i et samfunn.
  1. Hva er en norm?

Reglene er regler som er etablert for å regulere atferd og dermed prøve å opprettholde en orden . Denne regelen eller regelverket er artikulert for å etablere grunnlaget for en akseptert atferd, på denne måten bevares rekkefølgen.

Reglene kan brukes på forskjellige livsområder, og vi begynner å forstå dem siden vi er veldig unge . For eksempel tilpasser foreldrene seg etter behovene til babyen, men litt etter litt etablerer de ordre om å regulere måltidet, drømmen, leken og så videre.

Se også: Lovlighet.

  1. Typer standarder

Det er forskjellige bruksområder av ordet regel, i utgangspunktet, fordi det som finnes i verden sannsynligvis vil bli regulert. Her er noen eksempler og andre bruksområder.

Sosial norm : Dette er det største regelsystemet, siden det omfatter andre undergrupper av normer som vi vil diskutere senere. Når vi refererer til sosiale, henviser vi direkte til til et samfunn og dets kontekst, der det er mangfoldighet av mennesker som trenger orden for å sikre en god eller akseptabel sameksistens.

Selv om det i en befolkning er forskjellige personligheter og smak, må disse kobles til en viss grad og reguleres på samme måte av noe som kalles moralsk.

På denne måten, når vi blir født i et visst samfunn, vet vi at det er gode og dårlige skikker, upassende eller feil oppførsel som vil bli klassifisert som ubehagelige og vil være tilbøyelige til å bebreide, at det er typer samtaler som tilpasser seg former og sammenhenger Det er også moter, prioriteringer, ønsket atferd, blant andre.

Og selv om dette ikke er sanksjonert ved lov, er de mønstre som forblir i det kollektive bevisste og ubevisste, hver og en står fritt til å bestemme seg for å følge dem eller ikke, men ta hensyn til konsekvensene av å bli kategorisert innenfor det gode og ikke så bra.

Innenfor disse sosiale normene er det to andre som må overholdes fordi de er straffbare. Disse er:

  • Kriminell regel: Dette er oppførsel som er etablerte forbrytelser og er straffbart etter lov og har ingen rett til innsigelse.
  • Juridisk norm: Forordning som kontrollerer alle typer forbrytelser og feil oppførsel eller rettsavvik.

I tillegg kan vi nevne andre typer standarder:

  • Språklig norm: Regler som kontrollerer riktig bruk av språket, i det er det andre som grammatikk og stavemåte.
  • Redaksjonell standard: Retningslinje som skal følges for erkjennelse og litterært innhold.
  • Statistisk norm: Trend for atferden til en gruppe av data.

Interessante Artikler

Retoriske figurer

Retoriske figurer

Vi forklarer deg hva de retoriske figurene er og hva disse språkbrukene er til. I tillegg typene som finnes og noen eksempler. De retoriske figurene beordrer ordene til å styrke sin indre skjønnhet. Hva er de retoriske figurene? Det er kjent som retoriske skikkelser o litterære skikkelser en viss bruk av verbalt språk som beveger seg bort fra den effektive kommunikative formen, det vil si fra måten vi kommuniserer en konkret idé på, og forfølger m Det er uttrykksfull, forseggjort, kunstnerisk, morsom eller kraftfull å formidle den samme ideen. De skal

Kostnadsregnskap

Kostnadsregnskap

Vi forklarer hva kostnadsregnskap er, og hva den skal ta hensyn til. I tillegg hvorfor kostnadsregnskap er så viktig. Ved utførelse av kostnadsregnskap evalueres administrativt og ledelsesarbeid. Hva er kostnadsregnskap? Kostnadsregnskap tilbyr oss ekte og konkret informasjon om alle kostnader og utgifter som et selskap må produsere. Å

Lett industri

Lett industri

Vi forklarer deg hva lett industri er, hvor den er, dens egenskaper og eksempler. I tillegg forskjeller med tung industri. Lettindustrien produserer varer klare til å konsumeres. Hva er den lette bransjen? Lettindustrien eller forbruksvarerindustrien dekker de aktivitetene som produserer varer beregnet på sluttbrukeren .

Svovelsyre

Svovelsyre

Vi forklarer deg hva som er svovelsyre, hva er formelen og dens forskjellige bruksområder. I tillegg er sikkerhetsarket og egenskapene til denne forbindelsen. Svovelsyremolekylet er sammensatt av hydrogen, oksygen og svovel. Hva er svovelsyren? Svovelsyre er en sterkt etsende kjemisk forbindelse , vanligvis oppnådd i laboratorier fra svoveldioksid.

Data innen informatikk

Data innen informatikk

Vi forklarer at det er data innen informatikk og hva slags data som finnes. I tillegg eksempler og hva som er informasjon. Fra dataene kan informasjonen behandles og komponeres. Hva er et faktum? I informatikk er dataene symboliske representasjoner (det vil si numeriske, alfabetiske, algoritmiske osv

Like muligheter

Like muligheter

Vi forklarer deg hva like muligheter er, hvordan du kan overvinne sosiale ulikheter og viktigheten av dem i demokratiet. Like muligheter tilbyr alle de samme verktøyene og utviklingsmulighetene. Hva er like muligheter? Når vi snakker om like muligheter, viser vi til ideen om at alle mennesker skal ha samme utgangspunkt i samfunnet.