• Thursday October 6,2022

Sameksistensregler

Vi forklarer deg hva reglene for sameksistens er og deres egenskaper. I tillegg kommer reglene i klasserommet, hjemme og i samfunnet.

Reglene for sameksistens avhenger av sted og kultur.
 1. Hva er reglene for sameksistens?

Reglene for sameksistens er retningslinjer for protokoll, respekt og organisering som styrer rom, tid, varer og ferdsel mellom mennesker De deler et bestemt sted og tid.

Det er grunnleggende regler for oppførsel som bestemmer hva som er passende atferd på et bestemt sted, for å sambo den fredelig med andre.

I den forstand omfatter sameksistensens regler en rekke plikter og obligatoriske normer, basert på gjensidig respekt, toleranse og delt utførelse av plikter.

For at de skal fungere, de bli kjent og forstått av alle som ønsker å dele det aktuelle fysiske rommet, eller være en del av den sosiale gruppen som gjør det, og av den grunn De er ofte inneholdt i skriftlige tekster: plakater, brosjyrer, annonser, etc.

Reglene for sameksistens skiller seg veldig fra hverandre, avhengig av stedet de styrer og kulturen som har formulert dem. Av den grunn er det for eksempel riktig å kle av seg i garderobene på et treningsstudio, og ikke i hallen i et kontorbygg.

Eller, det er riktig å sitte ved siden av en fremmed i baren, men ikke ta ledig plass ved bordet ditt uten å konsultere ham.

Når denne typen forskrifter, som har mangfoldig kulturell opprinnelse (pragmatisk, sosial, religiøs, moralsk osv.), Blir brutt eller krenket på en gjentagende basis, får konflikten og ulike former for løsning opphav. Det samme: vold, verbal tvang for å overholde normen, utvisning av det ulydige individet fra stedet, etc.

Se også: Samfunn.

 1. Kjennetegn på reglene for sameksistens

Reglene for sameksistens på et bestemt sted må ha følgende egenskaper:

 • De må læres, kommuniseres, forståelige.
 • De må være sanne, gyldige og med minst mulig uklarhet.
 • De må være obligatoriske og tvangsmidler: hvis de ikke blir overholdt, må de bære sanksjoner av noe slag.
 • De må etableres på skriftlig, muntlig eller vanlig måte (ved bruk av tilpasset).
 • De må være konkrete, spesifikke, punktlige.
 • De må utformes under hensyntagen til harmoni og respekt mellom mennesker.
 1. Regler for sameksistens i klasserommet

I et klasserom når læreren snakker, bør elevene ta hensyn.

I et tradisjonelt klasserom dreier reglene om sameksistens vanligvis seg:

 • Hold læringsrommet rent og ryddig, slik at tidsbruken i det blir morsom.
 • Respekter jevnaldrende og lærere, og bruk blant annet reglene for den gode lytteren og den gode taleren for å sikre riktig kommunikasjon.
 • Bruk og bruk klasseromsmaterialet nøye, slik at andre kan bruke dem også og at vi alle har mulighet til å oppfylle oppgavene våre.
 • Hver student må delta på klasser med sin notatbok eller notatbok, skrivepennen og vesken eller ryggsekken. I institutter hvor det er en enhetlig kode, må de også ta hensyn til å delta i klasserommet.
 • Når læreren tar ordet, bør elevene ta hensyn mens de er på deres steder og stoppe enhver samtale de har på den tiden.
 • Klasseavbrudd må være respektfulle og motiverte av grunner som ikke kan utsettes eller prioriteres.
 • I klasserommet er ikke vold tillatt, og det er heller ikke aktiviteter utenfor skolens læring.
 1. Regler for å bo sammen hjemme

Rengjøring av rommene er ansvaret for medlemmet det tilhører.

Reglene for hver husstand bestemmes vanligvis av foreldrene som støtter dem økonomisk og sosialt, og kan variere veldig fra hverandre. Men vanligvis peker de på:

 • Hjemmevedlikeholdsoppgaver må være felles, og hvert familiemedlem må ta ansvar for noen av dem i løpet av uken. Slik tildeling kan være frivillig eller ved forhandling.
 • Hjemmet er et sted for harmoni og sosialitet, som fremmede ikke bør tas med uten tillatelse, og heller ikke andre familiemedlemmer skal gi urettmessige aktiviteter med respekt.
 • Badene skal brukes med bevissthet om behovene til resten av familien når det gjelder innflyttingstid, rengjøring og respekt for andre personlige hygieneartikler.
 • Rommene til hvert familiemedlem vil være ansvarlige for rengjøring og bestilling av saker, og deres privatliv bør respekteres i retur, så lenge dette ikke er i strid med de andre reglene for sameksistens.
 • Bruk av vanlige miljøer (stue) eller TV, radio, datamaskiner, etc. Det bør gjøres i et volum og tid som er tilpasset andres ønsker.
 1. Regler for sameksistens i samfunnet

Volumet av musikken, blant andre, skal være moderat.

I likhet med de tidligere tilfellene, kan hvert samfunn bestemme sine regler for sameksistens i henhold til deres behov, men generelt peke på følgende:

 • Respekt for andre er viktig for å leve sammen. Dilemmaene vil bli løst på en moden og frontal måte, sammen med samfunnet om nødvendig.
 • Volumet av musikk, stemme og andre intime aktiviteter bør modereres for ikke å forstyrre andres fred.
 • Hvert medlem av samfunnet vil være ansvarlig for sine handlinger og deres barns handlinger, og vil gi ansiktene i tilfelle det blir nødvendig å reparere, erstatte eller rengjøre samfunnsegenskaper.
 • Hvert medlem vil bidra til fellesutgiftene på en ansvarlig måte, som om de var individuelle utgifter.

Interessante Artikler

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi forklarer hva Latinamerikansk bom i litteraturen var, dens egenskaper og tilbakevendende temaer. I tillegg viktigste forfattere. Forfattere som Miguel ngel Asturias endret paradigmer av latinamerikansk litteratur. Hva var den latinamerikanske boom ? Begrepet Latin American Boom betyr et litterært og redaksjonelt fenomen som fant sted mellom 1960- og 1970-tallet , da de litterære verkene til en gruppe unge latinamerikanske forfattere ble bredt distribuert og verdsatt i Europa og store deler av verden.

Kundeservice

Kundeservice

Vi forklarer hva kundeservice er og viktigheten av disse metodene. I tillegg teknikkene de bruker og elementene deres. Kundeservicetjenestene ser etter forbrukertilfredshet. Hva er kundeservicen? `` Kundeservice ' ' eller ` ` kundeservice '' betyr metodene som brukes av et selskap for å kontakte sine kunder , for å garantere blant annet at godene eller Tjenesten som tilbys når kundene sine og brukes riktig. D

Synoptisk tabell

Synoptisk tabell

Vi forklarer hva en synoptisk tabell er og hva den er til for. Hvorfor er det så nyttig på utdanningsområdet? Fordeler og funksjoner ved disse ordningene. Disse bildene viser konsepter eller ideer på en organisert og syntetisk måte. Hva er et synoptisk bilde? En synoptisk tabell er en grafisk fremstilling av ideer eller tekster (som jeg trenger å analysere) på en begrenset måte ved å bruke boksede og tilkoblede nøkkelord ved å bruke linjer som kanskje eller ikke kan egne kontakter Det er grafisk som et tre, født og har mange grener; visuelt begynner det i et innledende ord som flere andre strøm

Prinsipp for bevaring av energi

Prinsipp for bevaring av energi

Vi forklarer deg hva som er prinsippet om bevaring av energi, hvordan det fungerer og noen praktiske eksempler på denne fysiske loven. legge Hva er prinsippet om energibesparing? Prinsippet om konservering av energi eller lov om konservering av energi , også kjent som det første prinsippet for termodynamikk, sier at den totale energimengden I et isolert fysisk system (det vil si uten interaksjon med andre systemer) vil det alltid forbli det samme, bortsett fra når det transformeres til andre typer energi. De

Endotermiske reaksjoner

Endotermiske reaksjoner

Vi forklarer deg hva som er de endotermiske reaksjonene og noen eksempler på dem. I tillegg, hva er de eksoterme reaksjonene. Endotermiske reaksjoner er vanlige i den kjemiske isindustrien. Hva er endotermiske reaksjoner? Endotermiske reaksjoner forstås som visse typer kjemiske reaksjoner (det vil si prosessen med å omdanne to eller flere stoffer til forskjellige). n

Temperert skog

Temperert skog

Vi forklarer hva den tempererte skogen er, dens flora, fauna, lettelse og andre egenskaper. I tillegg hvor den ligger. Den tempererte skogen har fem vegetasjonslag fra bakken til 60 fot høy. Hva er den tempererte skogen? Tempererte skoger er, som navnet antyder, de karakteristiske skogene i de tempererte klimaregionene i planetenes to halvkuler.