• Saturday August 15,2020

veltalenhet

Vi forklarer hva oratoriet er og hvor dette settet med taleteknikker oppsto. Typene offentlige taler og hvordan han er en god foredragsholder.

Oratoriet er noe naturlig i mennesket.
 1. Hva er oratorisk?

Oratoriet er ikke bare oralitet, det vil si at det ikke bare er det å snakke med en annen og andre, men det innebærer en rekke teknikker og regler eller prinsipper som gjør at vi kan uttrykke oss tydelig foran et stort publikum. .

Formålet med oratoriet er å formidle et budskap uten frykt eller mistillit og med letthet Oratoriet er relatert til veltalenhet, for å kunne overbevise med våre ord eller flytte hvem eller de som hører oss.

Innenfor litteratur har oratorium å gjøre med litterære prosesser hvis formål er å overtale (for eksempel en konferanse). En høyttaler bør endre følelsene til lytterne, ikke bare gi dem informasjon.

Nå er offentlig tale noe naturlig hos mennesker, som evnen til å overtale eller overbevise en annen om mitt synspunkt eller mening . Imidlertid har den utviklet seg som en disiplin med sine regler og sine egne egenskaper.

Se også: Kommunikasjonsvitenskap.

 1. Hvor oppsto oratoriet?

Sokrates grunnla en offentlig talende skole i Athen.

Som de fleste av de humanistiske vitenskapene, kom oratoriet i Hellas fra hånden fra sicilianerne . I Hellas ble oratoriet brukt til politiske formål og for å oppnå prestisje.

Sokrates grunnla en offentlig talende skole, som ligger i Athen, og definerte taleren som den utdannede mannen med høye idealer som ville garantere statens fremgang.

Dem stenes var foredragsholderen som ble ansett som den beste innen denne kunsten . Cicero var den som perfeksjonerte det i den romerske republikken. Han skrev flere taler og avtaler som har kommet til oss nesten helt.

 1. Typer offentlig tale

Det er for tiden en klassifisering av typene offentlige taler i henhold til formålet med foredragsholderen. Her er noen typer offentlige taler:

 • Sosialt oratorium: Også kalt seremoniell, augural eller sentimental, de er de som finner sted i et bestemt område der mennesket deltar i en seremoni.
 • Pedagogisk oratorium: søker å overføre kulturen gjennom det talte ordet, det vil si overføre kunnskap. Det er et didaktisk eller akademisk oratorium som søker å undervise.
 • Rettsmedisinske oratoriske: Det brukes innen juridisk vitenskap og søker å tydelig avsløre rapporter fra dommere, advokater og påtalemyndigheter.
 • Overbevisende oratorium: Når politikere utsetter og debatterer politiske ideer og brukes hovedsakelig i tider med stemmerett.
 • Hellig eller religiøs oratori : Preker fra Guds ord som bruker Bibelen eller andre religiøse bøker som grunnlag.
 • Offentlig tale i et selskap (kalt “ Management Speaking ”): Det brukes av forretningsmenn og forretningsmenn for å formidle bedriftens mål.
 1. Den gode foredragsholderen

En foredragsholder bør få publikum til å lytte nøye.

Offentlig taler er ikke bare å snakke offentlig, en god foredragsholder må ha visse egenskaper som gjør den forskjellig fra andre vanlige foredragsholdere.

 • Offentlig tale foregår alltid med en individuell foredragsholder foran et publikum (kollektiv mottaker).
 • Han skal snakke tydelig, men også med entusiasme, effektivitet og overtalelse. Språk er det viktigste verktøyet. En foredragsholder bør vite hvordan man gjør seg selv hørt. Du må få publikum til å vise interesse og være gjennomtenkt.
 • Han burde være tydelig på slutten av talen sin. Det kan være en overbevisende tale, for å overbevise publikum om en mening, for eksempel. I tillegg kan du lære, flytte eller glede publikum.
 • Det fysiske utseendet er veldig viktig så vel som å stelle mennesker. Antrekket som er valgt av foredragsholderen skal være i samsvar med omstendighetene, avhengig av om det er en formell eller uformell anledning.
 • En foredragsholder må opprettholde en positiv holdning, være avslappet og ha god fysisk og psykologisk helse.
 • Det må også ha mye hukommelseskapasitet, siden oratoriet krever 90% av talen og bare litt lesing av notater, om nødvendig.
 • En foredragsholder må være oppriktig og kongruent, det vil si at det er et forhold mellom det en foredragsholder sier og gjør. I tillegg må du være lojal mot de som har stolt på ham eller henne.
 • En foredragsholder må miste frykten og fordommer ved det offentlige å snakke, må være flytende og vite hvordan han skal møte et publikum.

En foredragsholder skal sørge for at publikum lytter nøye, blir klar over det og forstår det, og, hvis det er en overbevisende tale, at lytteren er overbevist om hva foredragsholderen er Å si om et emne.

Interessante Artikler

Ikke eksperimentell forskning

Ikke eksperimentell forskning

Vi forklarer deg hva en ikke-eksperimentell undersøkelse er og de to typene som eksisterer. I tillegg et eksempel på denne forskningen. En ikke-eksperimentell undersøkelse bare observerer, analyserer og dokumenterer informasjonen. Hva er en ikke-eksperimentell undersøkelse? Som navnet tilsier, er en ikke-eksperimentell undersøkelse en type forskning som ikke trekker sine definitive konklusjoner eller arbeidsdata gjennom en serie reproduserbare handlinger og reaksjoner i et kontrollert miljø. å op

biobrensel

biobrensel

Vi forklarer hva biodrivstoff er og hvordan hver enkelt oppnås. I tillegg fordelene de presenterer og typer biodrivstoff. Biomasse er en del av settet med fornybar energi. Hva er biodrivstoff? Biodrivstoff er de drivstoffene som er hentet fra biomasse eller organisk avfall (derav navnet) . Biomasse er materiale Bare fra en grønnsak eller et dyr.

anatomi

anatomi

Vi forklarer hva anatomi er og hva denne vitenskapen studerer. Typer anatomi, og eksempler på systemene for menneskelig anatomi. Strukturen til levende vesener kalles anatomi. Hva er anatomi? Anatomi er en vitenskap som studerer strukturen til levende vesener , det vil si disponeringen av deres bein og organer og forholdet som eksisterer mellom dem.

karma

karma

Vi forklarer deg hva karma er og dens definisjon i henhold til dharmiske religioner. Hans forhold til reinkarnasjon og anantarika-karma. Karma brukes av dharmiske religioner. Hva er Karma? Karma er, innen populærkultur, et konsept relatert til skjebne . For noen østlige religioner er det rent og utelukkende relatert til en handling som stammer fra menneskers handlinger.

microsoft

microsoft

Vi forklarer hva Microsoft er, og hva er produktene som tilbys av dette selskapet. I tillegg hvordan Microsoft jobber på Internett. Microsoft eier Office-pakken, som inkluderer Word, Excel, PowerPoint og andre. Hva er Microsoft? Microsoft er et amerikansk multinasjonalt selskap grunnlagt i 1975 av den verdenskjente Bill Gates og Paul Allen.

kontrakt

kontrakt

Vi forklarer hva en kontrakt er og hvilke typer kontrakt som kan gjøres. I tillegg er dets deler og deres forskjell med en avtale. En kontrakt er en pakt om forpliktelser og rettigheter mellom to juridiske eller fysiske personer. Hva er en kontrakt? Et juridisk dokument som uttrykker en felles avtale mellom to eller andre kvalifiserte personer (kjent som partene i kontrakten), som er bundet under dette dokumentet til en bestemt formål eller ting, hvis oppfyllelse alltid må være bilateral, eller på annen måte blir kontrakten ansett som ødelagt og ugyldig. Med a