• Wednesday October 28,2020

veltalenhet

Vi forklarer hva oratoriet er og hvor dette settet med taleteknikker oppsto. Typene offentlige taler og hvordan han er en god foredragsholder.

Oratoriet er noe naturlig i mennesket.
 1. Hva er oratorisk?

Oratoriet er ikke bare oralitet, det vil si at det ikke bare er det å snakke med en annen og andre, men det innebærer en rekke teknikker og regler eller prinsipper som gjør at vi kan uttrykke oss tydelig foran et stort publikum. .

Formålet med oratoriet er å formidle et budskap uten frykt eller mistillit og med letthet Oratoriet er relatert til veltalenhet, for å kunne overbevise med våre ord eller flytte hvem eller de som hører oss.

Innenfor litteratur har oratorium å gjøre med litterære prosesser hvis formål er å overtale (for eksempel en konferanse). En høyttaler bør endre følelsene til lytterne, ikke bare gi dem informasjon.

Nå er offentlig tale noe naturlig hos mennesker, som evnen til å overtale eller overbevise en annen om mitt synspunkt eller mening . Imidlertid har den utviklet seg som en disiplin med sine regler og sine egne egenskaper.

Se også: Kommunikasjonsvitenskap.

 1. Hvor oppsto oratoriet?

Sokrates grunnla en offentlig talende skole i Athen.

Som de fleste av de humanistiske vitenskapene, kom oratoriet i Hellas fra hånden fra sicilianerne . I Hellas ble oratoriet brukt til politiske formål og for å oppnå prestisje.

Sokrates grunnla en offentlig talende skole, som ligger i Athen, og definerte taleren som den utdannede mannen med høye idealer som ville garantere statens fremgang.

Dem stenes var foredragsholderen som ble ansett som den beste innen denne kunsten . Cicero var den som perfeksjonerte det i den romerske republikken. Han skrev flere taler og avtaler som har kommet til oss nesten helt.

 1. Typer offentlig tale

Det er for tiden en klassifisering av typene offentlige taler i henhold til formålet med foredragsholderen. Her er noen typer offentlige taler:

 • Sosialt oratorium: Også kalt seremoniell, augural eller sentimental, de er de som finner sted i et bestemt område der mennesket deltar i en seremoni.
 • Pedagogisk oratorium: søker å overføre kulturen gjennom det talte ordet, det vil si overføre kunnskap. Det er et didaktisk eller akademisk oratorium som søker å undervise.
 • Rettsmedisinske oratoriske: Det brukes innen juridisk vitenskap og søker å tydelig avsløre rapporter fra dommere, advokater og påtalemyndigheter.
 • Overbevisende oratorium: Når politikere utsetter og debatterer politiske ideer og brukes hovedsakelig i tider med stemmerett.
 • Hellig eller religiøs oratori : Preker fra Guds ord som bruker Bibelen eller andre religiøse bøker som grunnlag.
 • Offentlig tale i et selskap (kalt “ Management Speaking ”): Det brukes av forretningsmenn og forretningsmenn for å formidle bedriftens mål.
 1. Den gode foredragsholderen

En foredragsholder bør få publikum til å lytte nøye.

Offentlig taler er ikke bare å snakke offentlig, en god foredragsholder må ha visse egenskaper som gjør den forskjellig fra andre vanlige foredragsholdere.

 • Offentlig tale foregår alltid med en individuell foredragsholder foran et publikum (kollektiv mottaker).
 • Han skal snakke tydelig, men også med entusiasme, effektivitet og overtalelse. Språk er det viktigste verktøyet. En foredragsholder bør vite hvordan man gjør seg selv hørt. Du må få publikum til å vise interesse og være gjennomtenkt.
 • Han burde være tydelig på slutten av talen sin. Det kan være en overbevisende tale, for å overbevise publikum om en mening, for eksempel. I tillegg kan du lære, flytte eller glede publikum.
 • Det fysiske utseendet er veldig viktig så vel som å stelle mennesker. Antrekket som er valgt av foredragsholderen skal være i samsvar med omstendighetene, avhengig av om det er en formell eller uformell anledning.
 • En foredragsholder må opprettholde en positiv holdning, være avslappet og ha god fysisk og psykologisk helse.
 • Det må også ha mye hukommelseskapasitet, siden oratoriet krever 90% av talen og bare litt lesing av notater, om nødvendig.
 • En foredragsholder må være oppriktig og kongruent, det vil si at det er et forhold mellom det en foredragsholder sier og gjør. I tillegg må du være lojal mot de som har stolt på ham eller henne.
 • En foredragsholder må miste frykten og fordommer ved det offentlige å snakke, må være flytende og vite hvordan han skal møte et publikum.

En foredragsholder skal sørge for at publikum lytter nøye, blir klar over det og forstår det, og, hvis det er en overbevisende tale, at lytteren er overbevist om hva foredragsholderen er Å si om et emne.

Interessante Artikler

menneskelig

menneskelig

Vi forklarer hva et menneske er og hvilken art det tilhører. I tillegg atferden som kjennetegner mennesket. Det eldste beviset på mennesket på planeten er mer eller mindre enn 315 000 år. Hva er et menneske? Det kalles `` menneske '' et individ av arten Homo sapiens (på latin: klok mann ), som tilhører familien til homin nidos, orden av primater og dominerende arter av planeten Jorden for tiden. Det

utforming

utforming

Vi forklarer deg hva designet er og hva dets viktigste egenskaper er. I tillegg er det grafisk, industrielt og arkitektonisk design. Designerne gjør ikke annet enn å lage fysiske, grafiske eller andre gjenstander. Hva er designet? Ordet design har et veldig bredt spekter av definisjoner, siden det gjelder mange områder av menneskelig kunnskap på en mer eller mindre differensiert måte. Imi

Abstrakt kunst

Abstrakt kunst

Vi forklarer hva abstrakt kunst er og hva som var opphavet til dette kunstneriske uttrykket. I tillegg dens egenskaper og klassifisering. Abstrakt kunst bruker sitt eget uavhengige språk for former, farger og linjer. Hva er abstrakt kunst? Vi kaller abstrakt kunst en stil for uttrykk for plastikkunst (maleri og skulptur) hovedsakelig, som i stedet for å representere konkrete og gjenkjennelige skikkelser av den virkelige verden (som figurativ kunst gjør), foreslår en annen virkelighet gjennom sitt eget og uavhengige språk i former, farger og linjer . Med

Vannpleie

Vannpleie

Vi forklarer hva vannpleie er, hvorfor det er viktig, og vi gir deg råd om å ta vare på det. I tillegg illustrerende bilder. Vann er viktig for å overleve levende vesener. Hva er vannpleie? Når vi snakker om vannpleie, mener vi den rasjonelle bruken av vann. Dette innebærer å sikre beskyttelsen av kilder til rent og forbruksvann på planeten vår , prøver å ikke forurense den, ikke kaste bort den og dermed bevare denne viktige væsken ikke bare for artene våre, men for hele livet på planeten Jorden. Som vi godt

Ov paros dyr

Ov paros dyr

Vi forklarer hva oviparøse dyr er, og hvordan disse dyrene er klassifisert. I tillegg er typer egg og eksempler på egg. Ov paros dyr er preget av å legge egg. Hva er ov papa dyr? Oviparøse dyr er de hvis reproduksjonsprosess inkluderer avsetning av egg i et visst miljø, hvor avkommet kulminerer deres embryoniske dannelsesprosess og modning, inntil senere dukker opp som et trent individ. Beg

stein

stein

Vi forklarer hva rock er, opprinnelsen og historien til denne berømte musikalsjangeren. I tillegg er det subgenres og instrumentene den bruker. Rock er en fusjon mellom countrymusikken og Rhythm and Blues . Hva er Rock? R ock er kjent som et sett med varierte sjangre med populærmusikk, etterkommere mer eller mindre av Rock n Roll original født i USA i 1950-tallet, som et resultat av en sammenslåing mellom countrymusikken og Rhythm and Blues . Ty