• Wednesday October 27,2021

annerledeshet

Vi forklarer hva annenhet er og hvordan det forholder seg til begrepet mangfold. Innebærer andres begrep diskriminering?

Annet er kraften til å sameksistere blant alle og søke veksten av alle.
  1. Hva er annenhet?

Annet er å ikke oppfatte den andre som lik, men som en annen, som ikke er en del av samfunnet vårt. Det innebærer differensiering at den andre ikke er lik oss, men ikke forholder seg til noe negativt.

Annet innebærer ikke at den andre må diskrimineres, men snarere er evnen til å respektere, anerkjenne og kunne leve harmonisk med dette mangfoldet. Dette gir den dimensjonen at hver person er unik og ikke repeterbar i universet.

Dette konseptet kan sees i sosiologi, antropologi og filosofi, så vel som i andre vitenskaper. Å skille den andre som forskjellig fra seg selv, det vil si som noen utenfor vårt omfang. Dette betyr ikke at den andre må diskrimineres eller overses, men tvert imot, det er et konsept som aksepterer mangfold og innebærer sameksistens mellom partene.

Annet er kraften til å sameksistere blant alle og oppmuntre til vekst av hvert individ. Det oppstår gjennom psykologiske og sosiale konstruksjoner . Det er begrepet eksistens i verden av noe som ikke er ens eget, som ikke er en del av alles verden.

Imidlertid kan du til tider se en intim forening av dette konseptet med diskriminering som fremmedfrykt, homofobi, rasisme og til og med misogyni, bare for å nevne noen. Men annenhet peker ikke mot disse aspektene, fordi det vanligvis ikke er relatert til negative aspekter, bare med unntakene nevnt over.

Antropologisk innebærer begrepet andethet å verdsette den andre som en enhet fremmed for oss, til det som omgir og identifiserer oss. Denne forskjellen manifesteres fra hvert enkelt synspunkt, hva hver anser som sine egne mot den andre.

Eksistensen av et bredt spekter av kulturer og skikker som er forskjellige fra vår, gjør at vi kan tilegne oss en mer global visjon om eksistensen av den andre på samme planet som vår, og gir oss også muligheten til å berike vårt perspektiv og Toleranse overfor de forskjellige. Av denne grunn bekrefter vi at annenhet ikke er relatert til negative tilnærminger, men snarere tvert imot.

Sosialt dannes andethet gjennom andethet og motsatt: Den andre er det vi ikke ønsker å bli, og heller ikke har vi noen gang ønsket å gjøre. Derfor er denne visjonen om den andre relativ basert på perspektivet til hver person.

Når det gjelder å se andre menn (den ANDRE), oppstår problemet med annenhet, siden denne visjonen kan referere til å se den andre som en overlegen eller underordnet. Et veldig enkelt eksempel å følge er den hvite manns ankomst til Amerika. Annet gjorde at erobrerne identifiserte de innfødte som den ANDRE, som ikke var en del av deres verden, og også som en underordnede ANDRE. De anså dem som barbarer, uten utdanning og kultur, nærmere ville dyr enn dem selv.

Se også: Temperance.

  1. Annen historie

Differensieringen av menn varierte gjennom historien. Først hevdet Aristoteles at menn ikke ble født likeverdige : Noen ble født for å underkaste seg slaveri, mens andre ble født til kommando. På den annen side hevdet Thomas Hobbes at alle menn ble født likeverdige.

I det naturlige miljøet og uten psykologier eller sosiologier for å sende det inn, var alle menn likeverdige. Forskjellene i menneskets fysiognomi var imidlertid beryktet, siden noen menn er større og sterkere enn andre. Det er også intellektuelle forskjeller, så vi opplever at noen mennesker er smartere enn andre. Dette er en daglig virkelighet som ikke kan diskuteres. Men det er nødvendig å understreke at bruk av fornuft, slik Descartes uttrykte det, er det området hvor vi kan observere størst likhet mellom menn.

Alteritet og annenhet er ord som i utgangspunktet representerer den samme tingen : begrepet å se den andre som forskjellig fra den ene, den ANDRE som det jeg ikke er. Det kan observeres i menneskelige forhold som kultur, rase, seksuell legning. Imidlertid kan denne differensieringen aldri oppnås med 100%, siden vi alle er en del av det samme universet, vi er alle mennesker.

Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n