• Monday March 1,2021

statsviter

Vi forklarer deg hva en statsviter er, hvilke studieretninger han spesialiserer seg og noen kjente politologer.

En statsviter har kunnskap om maktdynamikken i det menneskelige samfunn.
  1. Hva er en statsvitere?

En statsviter kalles en statsviter, det vil si hvem han studerte statsvitenskap: en disiplin dedikert til design og utførelse av de forskjellige systemene for organisering av samfunn.

Dermed blir statsvitere ansett som spesialister på politikk, og begrepet kan ofte utvides til å omfatte de som, etter å ha trent på andre kunnskapsfelt, demonstrerer stort stipend. n i saken. Med andre ord demonstrerer en statsviter en bred kunnskap om maktdynamikken i det menneskelige samfunn, og er i stand til å analysere det fra ulike kritiske perspektiver.

Politologi som et organisert kunnskapsfelt hjelper ulike kunnskapsområder, for eksempel sosiologi, økonomi, historie og andre spesialiserte verktøy som statistikk, året Taleanalyse m.m.

Denne flerfaglige tilnærmingen må gi en politiker nok verktøy til å forklare og derfor forstå de politiske problemene som et gitt samfunn står overfor.

Tilsvarende kan en statsviter utføre profesjonelt på områder som offentlig administrasjon, interinstitusjonelle relasjoner eller PR, eller praktisere undervisning, formidler og forsker.

Resultatene i offentlig sektor er sentrale, siden det bidrar til politisk ledelse av nasjonen og / eller i administrasjonen av ressursene (menneskelige og materielle) ; mens du i privat sektor kan du perfekt dedikere kapasitetene dine for kompleks tenking og deteksjon av behov til utforming av strategier og planlegging av mål. Dette er profesjonelle antagelig som for ditt umiddelbare arbeidsfelt

Se også: Fysiske vitenskaper.

  1. Kjente politologer

En liste over anerkjente politologer i historien til denne disiplinen må begynne allerede før dens formelle aksept i akademisk samfunnsvitenskap: i gamle filosofer som Platon, Aristoteles eller Plutark, som utviklet politisk filosofi; men også senere i arbeidet med andre moderne tenkere som Nicolás Maquiavelo (forfatter av den berømte avhandlingen The Prince ), Baron de Montesquieu, Jean Jacques Rousseau eller Carlos Marx.

Andre navn som også er fremtredende, selv om de er mye mer moderne, er de av Max Weber, Harold Lasswell, Norberto Bobbio, Hannah Arendt og Robert Alan Dahl. Mange av dem er ansvarlige for å smi samtidens politisk tenkning, og også indirekte for den nåværende politiske konfigurasjonen av mange nasjoner.

Interessante Artikler

Biologisk evolusjon

Biologisk evolusjon

Vi forklarer deg hva den biologiske evolusjonen er, dens forhold til det naturlige utvalget og hva er bevisene på teorien om evolusjonen. Det var lignende dyr, men forskjellige fra de nåværende, som viser evolusjonen. Hva er biologisk evolusjon? Når vi snakker om biologisk evolusjon eller ganske enkelt evolusjon, refererer vi til serien med kroppslige forandringer (fenotype), uttrykt i genetisk informasjon (genotype) og så så overførbare til avkommet at en bestand av levende vesener lider i flere generasjoner. Evolu

miljø

miljø

Vi forklarer hva miljøet er og hvilke elementer som utgjør det. I tillegg informasjon om miljøforurensning. Miljøet består av biotiske og abiotiske faktorer. Hva er miljøet? Miljøet er rommet der levende vesener utvikler seg og som tillater interaksjon. Imidlertid er dette systemet ikke bare konformert av levende vesener, men også av abiotiske elementer (uten liv) og av kunstige elementer. Når vi

Nordlys

Nordlys

Vi forklarer hva aurora borealis er, hvordan den er produsert og hvor den kan sees. I tillegg nordlyset på Island, Canada og Norge. Aurora borealis er et atmosfærisk fenomen som forekommer nær Nordpolen. Hva er nordlyset? Den polare auroraen ( aurora polaris ) er et atmosfærisk fenomen som forekommer i visse regioner av planeten, på nattehimmelen i visse årlige perioder. Det

Tilpasning av levende vesener

Tilpasning av levende vesener

Vi forklarer deg hva tilpasningen til levende vesener er og hvilke typer tilpasning som finnes. Noen eksempler på tilpasninger. Kaktusspinnene er et tydelig eksempel på tilpasning. Hva er tilpasningen til levende vesener? I biologi menes vi med tilpasning av levende vesener eller biologisk tilpasning til prosessen der sistnevnte utvikler evnen til å overleve i et annet miljø , varierende strategier og til og med dens fysiske egenskaper for å bevare livet. Liv

wifi

wifi

Vi forklarer hva Wifi er og hva denne teknologien er til. I tillegg hvilke typer Wifi som finnes, hvordan den fungerer og hva som er en repeater. WiFi-enheten tillater trådløs sammenkobling mellom datamaskin og elektroniske systemer. Hva er Wifi? I informatikk er det kjent som `` Wi-Fi '' (avledet fra Wi-Fi-merket) til en telekommunikasjonsteknologi som tillater trådløs sammenkobling mellom datasystemer og elektronikk , for eksempel datamaskiner, videospillkonsoller, TV-apparater, mobiltelefoner, spillere, pekere, etc. De

elektrisitet

elektrisitet

Vi forklarer deg hva elektrisitet er og hva som er opphavet til dette fysiske fenomenet. I tillegg viktigheten den har og dens egenskaper. Elektrisitet representerer en rekke kjente applikasjoner for menneskeheten. Hva er strømmen? Elektrisitet inkluderer et sett fysiske fenomener knyttet til overføring av elektriske ladninger , det vil si med den dynamiske dynamikken til elektroner (derav navnet hans).