• Wednesday October 27,2021

problem

Vi forklarer hva et problem er og noen av egenskapene det har. I tillegg, hva er de forskjellige betydningene av dette begrepet.

Det kan oppgis problemer som foreslås som spørsmål.
  1. Hva er et problem?

Et problem er et faktum, situasjon eller problemstilling som krever løsning. Det er en konflikt som blir presentert som en ulempe for å oppnå mål eller stabilitet på forskjellige områder.

Et problem vises når personene eller individene som er involvert ikke vet måtene å følge for å finne en avkjørsel, slik at deres forrige ordning eller planleggingen de hadde er gjenstand for spørsmål som fører dem til ordne eller gjøre om ideene dine. Det blir også forstått som inkruruitet mellom tanke og fakta.

I tillegg kan det oppgis problemer som foreslås som spørsmål, med det formål å søke og finne en løsning, demonstrasjon eller verifisering, slik tilfellet er med matematikere. .

Det kan tjene deg: beslutningstaking.

  1. Typer problemer

Vi finner da to typer:

  • Divergerende: Løsningene kan være veldig selvmotsigende og varierte og komme til å ha en uendelig mengde mulige beslutninger som skal tas i denne forbindelse. Eksempel: sosiale og filosofiske problemer.
  • Konvergerende: Eksempler på disse er de matematiske, kjemiske eller eksakte vitenskapsformlene, der oppløsningen blir en, eller svært få, men kjente. De er preget av å være strukturert logikk.

I følge matematikk er et problem enhver matematisk tilnærming som må løses etter en prosedyre, mens i en vitenskap som er så annerledes som sosiologi, er et problem en konflikt som kan løses og som åpner en plass i samfunnet og som oppstår fra forskjellige faktorer.

På det filosofiske eller psykologiske området er problemet relatert til et element eller situasjon som bryter inn i fred, stabilitet og balanse hos personen.

I religionen er det snakk om et problem når dogmer blir stilt på prøve .

Interessante Artikler

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.

Kjemisk nomenklatur

Kjemisk nomenklatur

Vi forklarer deg hva som er den kjemiske nomenklaturen, nomenklaturene i organisk og uorganisk kjemi og den tradisjonelle nomenklaturen. Den kjemiske nomenklaturen navngir, organiserer og klassifiserer de forskjellige kjemiske forbindelsene. Hva er den kjemiske nomenklaturen? I kjemi er det kjent som en nomenklatur (eller kjemisk nomenklatur) til settet med regler som bestemmer måten å navngi eller kalle de forskjellige kjemiske materialene som er kjent for mennesker, avhengig av elementene som utgjør og andelen derav. S

strofe

strofe

Vi forklarer hva en strofe er og hvilke typer strofe som finnes. I tillegg noen eksempler og hvor mange vers en strofe har. Strofen er satt sammen av flere vers. Hva er en strofe? Det kalles segmentene som et dikt er delt inn i , hver består av flere vers. De tilsvarer mer eller mindre prosasjeparagraf: mellomstore strukturelle enheter, som består av flere proposisjoner rundt en felles menings- eller betydningsakse.

Uorganisk forbindelse

Uorganisk forbindelse

Vi forklarer hva en uorganisk forbindelse er og dens egenskaper. I tillegg er de typer uorganiske forbindelser som finnes og eksempler. Uorganiske forbindelser er mindre rik enn organiske forbindelser. Hva er en uorganisk forbindelse? I motsetning til det organiske, typisk for livets kjemi, er de uorganiske forbindelsene de hvis sammensetning ikke dreier seg om karbon og vann Oksygen , men involverer forskjellige typer elementer, nesten alle kjent fra det periodiske systemet

rapporten

rapporten

Vi forklarer deg hva rapportene er og hvordan strukturen i en rapport er. I tillegg hvordan det kan klassifiseres og betydninger av dette begrepet. En rapport er en ryddig utdypning basert på observasjon og analyse. Hva er en rapport? Rapporten viser til en uttalelse, skriftlig eller muntlig, som beskriver egenskapene, egenskapene og konteksten til en eller annen hendelse .

elsker

elsker

Vi forklarer hva kjærlighet er og hva er de forskjellige typene kjærlighet. I tillegg hvorfor det er så viktig og hva denne følelsen innebærer. Kjærlighet er en forening som ikke er materiell, men åndelig. Hva er kjærlighet? Kjærlighet er den ypperste følelsen. Kjærlighet handler ikke bare om tilhørighet, eller kjemi mellom to mennesker, kjærlighet er å føle respekt, forbindelse, frihet til å være sammen med en annen person . Kjærlighet er e