• Wednesday October 27,2021

profesjonalitet

Vi forklarer hva profesjonalitet er og noen kjennetegn ved denne arbeidskvaliteten. I tillegg hva som er profesjonalitet og arbeidsmoral.

Profesjonalitet anses som en positiv kvalitet på arbeidsplassen.
  1. Hva er profesjonalitet?

Profesjonalitet er måten eller måte å utvikle en viss profesjonell aktivitet på med en total forpliktelse, tilbakeholdenhet og ansvar, i henhold til dens spesifikke opplæring og følge sosialt etablerte retningslinjer.

Profesjonalitetsbegrepet er nært knyttet til den profesjonelle aktiviteten. En profesjonell forstås som en person som er dedikert til utøvelse eller utvikling av en spesifikk aktivitet, vanligvis for profitt. Det er viktig å tydeliggjøre at dette også brukes til visse klasser av idrettsutøvere, og som skiller dem fra amatøridrettsutøvere.

Profesjonalitet forstås i mellomtiden som en dyd eller en positiv kvalitet . Det er en av de viktigste positive egenskapene som ønskes i enhver profesjonell, for eksempel arbeidsmoral. På den annen side definerer SAR profesjonalitet som bruk av et yrke for profitt .

Denne funksjonen er etterspurt i enhver profesjonell, men det er ikke en absolutt nødvendig betingelse for det, vi har alle møtt en profesjonell som ikke er veldig engasjert. På den annen side er profesjonalitet høyt verdsatt, blant kolleger og kunder (hvis du jobber med dem).

For å bli vurdert at arbeidet til en person er utviklet med profesjonalitet, er det nødvendig at det oppfyller visse krav. For det første må det vise et høyere enn normalt engasjement for arbeidet som skal gjøres. For leger er for eksempel en personlig oppfølging av pasienten, innholdet som tilsvarer familien, interkonsultasjoner og andre tiltak eksempler på profesjonalitet. Et annet eksempel kan være en advokat som riktig gir klienten råd, holder ham oppdatert med alle nyhetene og administrerer alle de tilsvarende byråkratiske prosedyrene.

I et forretningsfelt er profesjonalitet en av de viktigste brikkene for utviklingen. Dette merkes enda mer i organisasjonens høyeste grad, siden mangel på engasjement kan gi katastrofale resultater for hele gruppen. På den annen side kan et utvalg av profesjonalitet fra virksomhetens kuppel være inspirerende for alle menneskene som jobber i den.

Profesjonalitet kan omfatte oppførsel og måter å henvise til sine jevnaldrende, klienter og overordnede. Riktig antrekk og utseende er faktorer som kan bidra til å presentere et mer profesjonelt utseende. På den annen side krever det overholdelse av den profesjonsetiske koden som yrket krever.

Selv om profesjonalitet er en dyd som ikke nødvendigvis er å finne hos alle mennesker, er mangelen på profesjonalitet en av de verste manglene en person kan møte i sin arbeidsutvikling. I et privat arbeidsmiljø kan det føre til tap av klienter eller personlig frustrasjon, men mangelen på profesjonalitet i en gruppe eller et forretningsmiljø kan føre til en katastrofe for hele organisasjonen.

Mangelen på engasjement, ikke å bruke passende ordforråd, uaktsomhet, ustabilitet, er bare noen av eksemplene på det som kan være tegn på manglende profesjonalitet. Profesjonalitet kan oppmuntres, stimuleres, men det er ingen måter å tvinge noen til å innta denne holdningen.

Se også: Kallingen.

  1. Profesjonalitet, profesjonalitet og arbeidsmoral

Det er viktig å skille mellom profesjonalitet og profesjonalitet. Mens profesjonalitet er alt det ovennevnte (utvikle en aktivitet med ærlighet, kompetanse, engasjement osv.) Er profesjonalitet det enkle faktum å være profesjonell .

Selv om profesjonalitet og arbeidsmoral ofte anses som synonym, er dette ikke tilfelle, siden profesjonalitet legger vekt på riktig utvikling av profesjonell aktivitet, mens arbeidsetikk refererer til evnen til å ta etiske beslutninger og bestemme for spesifikke spørsmål.

Arbeidsetikk er en av de grunnleggende brikkene for å utvikle og forbedre mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. Til tross for at de ikke er de samme, er de nært beslektede og kompletterer i beste fall hverandre.

Interessante Artikler

Nettside

Nettside

Vi forklarer hva en webside er og hva dette digitale dokumentet er til. I tillegg typene som finnes og hva som er en nettleser. Det er mer enn en milliard nettsider på Internett. Hva er en webside? Det er kjent comopgina Web, siden electrnicaopginadigitala et digitalt dokument carctermultimeditico (som er i stand til å inkludere lyd, video, tekst og deres kombinasjoner), tilpasset standardene på World Web (WWW) og som du kan få tilgang til gjennom en nettleser og en aktiv internettforbindelse. De

Inngangs- og utgangsenheter (blandet)

Inngangs- og utgangsenheter (blandet)

Vi forklarer deg hva som er inngangs- og utgangsenheter i databehandling, også kalt blandet eller toveis periferiutstyr. Inngangs- og utgangsenheter tilbyr, men mottar også informasjon. Hva er inngangs- og utgangsenhetene? I beregningen er det kjent som inngangs- og utgangsenheter eller blandet eller toveis periferiutstyr, til de elektroniske vedleggene som gjør det mulig å legge inn og utgi informasjon , det vil si å legge inn og trekke ut data av systemet, enten som en del av en stiv (fysisk) støttemekanisme eller ikke. Med

Lav selvtillit

Lav selvtillit

Vi forklarer hva lav selvtillit er, hva er årsaker, symptomer og egenskaper. Hva er høy selvtillit og personlighet. Lav selvtillit forhindrer oss i å ha en objektiv vurdering av hvem vi er. Hva er lav selvtillit? Når vi snakker om lav selvtillit eller mangel på selvtillit, mener vi en oppfatning av oss selv som hindrer oss i å oppfatte oss selv som verdifulle , talentfulle mennesker eller bare ha en objektiv vurdering av hvem som Det er vi. Selv

Miljøbevegelse

Miljøbevegelse

Vi forklarer deg hva miljøbevegelsen er og hva den består av. I tillegg når og hvordan det oppsto; dens egenskaper og mål. Miljøbevegelsen oppfordrer til miljøopplæring. Hva er miljøbevegelsen? Miljøbevegelsen, også kjent som den grønne bevegelsen, miljøvern eller miljøbevegelse, er en sosial og politisk organisasjon av global karakter, hvis maksimale oppgave er å forsvare miljøet , fremme for dette, miljøopplæring, presset og oppsigelsen av økologisk ikke-ansvarlige initiativer og bevaringsmessig offentlig politikk. Den grønne beveg

idealisme

idealisme

Vi forklarer hva idealisme er og hvilke typer idealistiske strømmer. I tillegg er dens egenskaper, noen eksempler og representanter. Idealisme motiverte tenkere til å mistro oppfatningen av sansene sine. Hva er idealisme? Idealisme er et sett med filosofiske strømninger som er imot materialisme . Han bekrefter at for å forstå virkeligheten, er det ikke nok med selve objektet som oppfattes av sansene, men at det er nødvendig å ta hensyn til ideene, de tenkende fagene og selve tanken. Ideal

villmark

villmark

Vi forklarer hva ørkenen er og de forskjellige klimaene som dominerer i dette biomet. I tillegg flora og fauna som den kan være vert for. Ørkenene okkuperer nesten en tredjedel av overflaten på planeten Jorden. Hva er ørkenen? Det forstås som '' øde '' et bioklimatisk landskap (eller bioom) preget av lave nivåer av nedbør og nedbørindekser . (regner)