• Tuesday May 24,2022

profesjonalitet

Vi forklarer hva profesjonalitet er og noen kjennetegn ved denne arbeidskvaliteten. I tillegg hva som er profesjonalitet og arbeidsmoral.

Profesjonalitet anses som en positiv kvalitet på arbeidsplassen.
  1. Hva er profesjonalitet?

Profesjonalitet er måten eller måte å utvikle en viss profesjonell aktivitet på med en total forpliktelse, tilbakeholdenhet og ansvar, i henhold til dens spesifikke opplæring og følge sosialt etablerte retningslinjer.

Profesjonalitetsbegrepet er nært knyttet til den profesjonelle aktiviteten. En profesjonell forstås som en person som er dedikert til utøvelse eller utvikling av en spesifikk aktivitet, vanligvis for profitt. Det er viktig å tydeliggjøre at dette også brukes til visse klasser av idrettsutøvere, og som skiller dem fra amatøridrettsutøvere.

Profesjonalitet forstås i mellomtiden som en dyd eller en positiv kvalitet . Det er en av de viktigste positive egenskapene som ønskes i enhver profesjonell, for eksempel arbeidsmoral. På den annen side definerer SAR profesjonalitet som bruk av et yrke for profitt .

Denne funksjonen er etterspurt i enhver profesjonell, men det er ikke en absolutt nødvendig betingelse for det, vi har alle møtt en profesjonell som ikke er veldig engasjert. På den annen side er profesjonalitet høyt verdsatt, blant kolleger og kunder (hvis du jobber med dem).

For å bli vurdert at arbeidet til en person er utviklet med profesjonalitet, er det nødvendig at det oppfyller visse krav. For det første må det vise et høyere enn normalt engasjement for arbeidet som skal gjøres. For leger er for eksempel en personlig oppfølging av pasienten, innholdet som tilsvarer familien, interkonsultasjoner og andre tiltak eksempler på profesjonalitet. Et annet eksempel kan være en advokat som riktig gir klienten råd, holder ham oppdatert med alle nyhetene og administrerer alle de tilsvarende byråkratiske prosedyrene.

I et forretningsfelt er profesjonalitet en av de viktigste brikkene for utviklingen. Dette merkes enda mer i organisasjonens høyeste grad, siden mangel på engasjement kan gi katastrofale resultater for hele gruppen. På den annen side kan et utvalg av profesjonalitet fra virksomhetens kuppel være inspirerende for alle menneskene som jobber i den.

Profesjonalitet kan omfatte oppførsel og måter å henvise til sine jevnaldrende, klienter og overordnede. Riktig antrekk og utseende er faktorer som kan bidra til å presentere et mer profesjonelt utseende. På den annen side krever det overholdelse av den profesjonsetiske koden som yrket krever.

Selv om profesjonalitet er en dyd som ikke nødvendigvis er å finne hos alle mennesker, er mangelen på profesjonalitet en av de verste manglene en person kan møte i sin arbeidsutvikling. I et privat arbeidsmiljø kan det føre til tap av klienter eller personlig frustrasjon, men mangelen på profesjonalitet i en gruppe eller et forretningsmiljø kan føre til en katastrofe for hele organisasjonen.

Mangelen på engasjement, ikke å bruke passende ordforråd, uaktsomhet, ustabilitet, er bare noen av eksemplene på det som kan være tegn på manglende profesjonalitet. Profesjonalitet kan oppmuntres, stimuleres, men det er ingen måter å tvinge noen til å innta denne holdningen.

Se også: Kallingen.

  1. Profesjonalitet, profesjonalitet og arbeidsmoral

Det er viktig å skille mellom profesjonalitet og profesjonalitet. Mens profesjonalitet er alt det ovennevnte (utvikle en aktivitet med ærlighet, kompetanse, engasjement osv.) Er profesjonalitet det enkle faktum å være profesjonell .

Selv om profesjonalitet og arbeidsmoral ofte anses som synonym, er dette ikke tilfelle, siden profesjonalitet legger vekt på riktig utvikling av profesjonell aktivitet, mens arbeidsetikk refererer til evnen til å ta etiske beslutninger og bestemme for spesifikke spørsmål.

Arbeidsetikk er en av de grunnleggende brikkene for å utvikle og forbedre mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. Til tross for at de ikke er de samme, er de nært beslektede og kompletterer i beste fall hverandre.

Interessante Artikler

Programmeringsspråk

Programmeringsspråk

Vi forklarer hva et programmeringsspråk er, og hvordan det kan klassifiseres. I tillegg noen eksempler på disse programmene. Et dataspråk har som formål å lage dataprogrammer. Hva er et programmeringsspråk? I informatikk er et program for bygging av andre dataprogrammer kjent som programmeringsspråk . Navne

Fransk revolusjon

Fransk revolusjon

Vi forklarer deg hva den franske revolusjonen var og dens viktigste hendelser. I tillegg er dens forskjellige årsaker og konsekvenser. Den franske revolusjonen fant sted i det daværende kongedømmet Frankrike på 1798-tallet. Hva var den franske revolusjonen? Det er kjent som den franske revolusjonen, en bevegelse av politisk og sosial karakter som skjedde i det daværende kongedømmet Frankrike. I 17

elektron

elektron

Vi forklarer deg hva et elektron er, hva er egenskapene det har og hvordan var oppdagelsen av denne subathemiske partikkelen. Størrelsen på en elektrode er 1836 ganger mindre enn protonene. Hva er et elektron? Et elektroelektron er en type subatomisk partikkel som har en negativ elektrisk ladning , og som aktivt går i bane rundt atomkjernen (sammensatt av protoner og nøytroner), som igjen gir en positiv ladning. St

konkurranse

konkurranse

Vi forklarer hva konkurransen er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det meningen på forskjellige felt. Konkurransen kan være positiv eller negativ for mennesker eller selskaper. Hva er konkurranse? Kompetansen er en evne som en person besitter , det vil si ferdighetene, evnene og ferdighetene han har til å utføre en spesifikk aktivitet eller til å ta opp et spesifikt spørsmål om Best mulig måte. Konkurr

Arbeid (fysisk)

Arbeid (fysisk)

Vi forklarer deg hva kraft er i henhold til fysikk, hvordan det måles og hvilke andre begreper det innebærer. Positivt og negativt arbeid. Energi og kraft. En jobb innebærer å endre tilstanden til et organ i bevegelse. Hva er arbeid i fysikk? I fysikk forstås arbeid som endringen i bevegelsestilstanden til et legeme produsert av en kraft av en gitt størrelse. Elle

jungelen

jungelen

Vi forklarer deg hva jungelen er og hvordan den skiller seg fra ørkenene. Dyr og vegetasjon i jungelen. Amazonas regnskog. Kavasene er de største sentrene for oksygenproduksjon i verden. Hva er jungelen? Når vi snakker om `` Selva '', jungel eller tropisk regnskog, refererer vi grunnleggende til et bioklimatisk landskap, preget av dets hyppige nedbør, det varme klimaet og vegetasjonen. Ik