• Wednesday October 27,2021

protokollen

Vi forklarer hva protokollen er (som regler for oppførsel, og innen informatikk). I tillegg protokolltyper og noen eksempler.

Denne atferden eller reglene kan omfatte visse måter å kle seg på.
  1. Hva er protokoll?

Protokollen, i sin definisjon som er mest brukt, viser til ulik atferd og regler som mennesker i et gitt samfunn bør kjenne til og respektere ved spesifikke anledninger, for eksempel i områder offiserer av en bestemt grunn eller fordi han har en stilling som krever denne protokollen.

Ordet protokoll kommer fra det latinske Protoollum, som allerede var avledet fra et gresk konsept. På spansk er protokollen et sett med regler eller instruksjoner som skal følges, satt av lov eller tradisjon.

Denne atferden eller reglene kan omfatte måter å kle seg på, god oppførsel eller til og med holdninger . I noen land, for eksempel, i de som fremdeles har en monarkisk styreform, må de følge protokollen på en mye strengere måte i motsetning til andre. En sak som alltid vekker oppmerksomhet når vi snakker om protokoller som skal følges, er obligatorisk bruk av hatter når et kongelig bryllup feires i England.

Protokollene eksisterer ikke bare på de offisielle feltene, siden borgere som ikke har noe særlig kontor, er forpliktet til å overholde ulik atferd og regler som tidligere er avtalt i samfunnet deres. Disse protokollene har vanligvis å gjøre med lydighet og respekt overfor myndighetene . Hierarkiske organisasjoner som de væpnede styrkene, kirkens institusjon eller til og med en skole, er noen av de vanligste eksemplene der folk må adlyde på en pålagt måte.

Det kan tjene deg: Dataprotokoll.

  1. Protokoll i andre fagområder

Settet sosiale regler som setter oppførselen i det offentlige kalles en protokoll.

En protokoll kan være flere ting avhengig av konteksten der man er, for eksempel et dokument som indikerer hvordan man skal opptre i en viss situasjon . Også kalt protokoll er settet med sosiale regler som setter oppførselen offentlig, for eksempel til en middag. Vi kjenner vanligvis protokollen som den såkalte etiketten (for å gi noen eksempler, tygge mat med kjeft i munnen eller holde væremåte først).

Følgende er noen av de mange betydningene dette uttrykket har:

  • Medicine. For medisin refererer protokoll til kliniske eller prekliniske studier som utfører evalueringen av et nytt medikament, samt for å legge til en viss indikasjon eller karakteristikk til et medikament som allerede er kjent og for salg. De er vanligvis kunnskapskilder som har en viss nyhet innen vitenskap. De kan til og med eksistere i grenen av psykologi, sosiologi, blant andre. På samme måte er en behandlingsprotokoll det dokumentet som inneholder informasjon om pasienten som skal behandles og som fungerer som en veiledning for leger når de bestemmer hvordan de skal fortsette med en behandling eller sykdom ved å ta henvisningene gitt i dette papiret.
  • Internasjonal rett I folkeretten er en protokoll vedlegget til en innledende internasjonal traktat, det vil si en modifisering eller utvidelse av den opprinnelige traktaten. I noen tilfeller, som i Kyoto-protokollen som refererte til klimaendringer, var selve protokollen mer feiret og viktigere enn traktaten generelt.
  • Datamaskin. For informatikk og telekommunikasjon er en kommunikasjonsprotokoll settet med regler og standarder som er ment å kontrollere sekvensene av meldinger som oppstår i en kommunikasjon mellom enheter som er en del av det samme nettverket. Telefoner eller datamaskiner er noen eksempler på denne kommunikasjonen.
  • Internett-protokoll Internet Protocol ( Internet Protocol ) er en kommunikasjonsprotokoll som har digitale data som er klassifisert på en funksjonell måte i Network Layer etter den internasjonale OSI-modellen.
  • Forskningsprotokoll En forskningsprotokoll er en som inkluderer mål, design, metodikk og visse hensyn som må tas i betraktning for å implementere og organisere en forskning eller et vitenskapelig eksperiment. En protokoll må inneholde bakgrunnen og årsakene til at slik forskning blir utført. I sin tur må du definere under hvilke parametere resultatene som blir oppnådd vil bli målt.

Interessante Artikler

Eksoterm reaksjon

Eksoterm reaksjon

Vi forklarer deg hva en eksoterm reaksjon er og dens forskjeller med en endoterm reaksjon. I tillegg eksempler på denne kjemiske reaksjonen. Eksoterme reaksjoner frigjør energi. Hva er en eksotisk reaksjon? En eksoterm reaksjon forstås (fra det greske exo , ut, og termos , calor ) de reaksjonene som Trådene som produserer eller frigjør energi , enten det er i form av varme, lys eller andre former for energi. De

spam

spam

Vi forklarer hva Spam er, og til hvilket formål denne typen skadelige meldinger fungerer. I tillegg er de forskjellige måtene å forhindre og bekjempe det. Vanligvis er spam en melding med annonseringsinnhold. Hva er spam? Begrepet `` Spam '' er et engelsk ord som refererer til `` søppelpost '' eller `` søppel Internett- meldinger , det vil si: uønskede, uønskede og / eller avsendermeldinger ukjent , sendt i store mengder og vanligvis med annonseinnhold. Dette

zealotry

zealotry

Vi forklarer hva fanatisme er, hva er de eldste fanatisismene. I tillegg de typer fanatismer som eksisterer i dag. Ved mange anledninger bryter fanatisme hindringene for rasjonalitet. Hva er fanatisme? Fanatisme er overvåking og heftig forsvar av en person, lære eller religion på en ekstremt lidenskapelig måte, og mister dermed enhver kritisk følelse av hva som er fanatisk. Suf

Reform of War

Reform of War

Vi forklarer deg hva reformkrigen var i meksikansk historie, dens årsaker, konsekvenser og hovedpersoner. I tillegg reformlovene. Reform of War begynte med forsøk på å oppnå en moderne meksikansk stat. Hva var reformkrigen? I meksikansk historie er det kjent som Reform of War eller Three Years War on a borgerkrig som konfronterte meksikanske liberale og konservative . Det

legering

legering

Vi forklarer hva en legering er og hvilke typer legeringer som kan produseres. I tillegg noen eksempler på denne metalliske blandingen. All legering er sammensatt av minst to ingredienser, vanligvis metalliske. Hva er en legering? Det er kjent som ` ` legering '' ` ` kombinasjonen '' av to eller andre metalliske elementer , for å utgjøre et nytt materiale. a

anarki

anarki

Vi forklarer deg hva anarki er, hvordan var fremveksten av denne politiske læren og hva er hovedfigurene i anarkiet. Anarki er en av de mange former for opprør mot systemet. Hva er anarki? Anarki viser til evnen til å styre seg selv og organisere, og dermed unngå den undertrykkende makten til enhver politisk organisasjon . An