• Wednesday October 27,2021

Smeltepunkt

Vi forklarer hva smeltepunktet er og hva dets egenskaper er. Eksempler på smeltepunkt. I tillegg er det som koker.

Isens smeltepunkt: 0 C.
 1. Hva er smeltepunktet?

Smeltepunktet kalles temperaturgraden som stoffet i faststoff smelter, det vil si at det går i flytende tilstand. Dette skjer ved konstant temperatur og er en intensiv egenskap av materie, noe som betyr at den ikke er avhengig av dens masse eller størrelse: temperaturen som skal oppnås vil alltid være den samme.

Rene stoffer har høyere smeltepunkter og med et lavere variasjonsområde, i motsetning til urene stoffer (blandinger): jo mer stoffet er blandet, jo lavere er smeltepunktet og større variasjon, inntil det når det eutektiske punktet, temperaturen som tilsvarer hvert atom i det aktuelle stoffet. Dermed kan denne egenskapen brukes, sammen med kokepunktet for materie, for å bestemme materialenes renhet.

Smeltepunktet er i tillegg lite påvirket av trykket, i motsetning til kokepunktet, og er vanligvis lik frysepunktet for materie (i hvilke væsker som blir faste) for de fleste stoffer.

I noen tilfeller vil smeltepunktet ha negative temperaturverdier: dette betyr at fra den temperaturen vil et frossent stoff komme tilbake til sin opprinnelige væskefase.

Fusjonen er derfor en faseendringsprosess (fast til væske) som fungerer fra innføring av kalorienergi til systemet eller stoffet, og dermed får atomene til å bevege seg kraftigere og overvinne den stive strukturen Og flyt.

Det er en veldig vanlig prosess i metallurgisk industri, for eksempel der mineraler og metaller smeltes for å gi dem en spesifikk form før de lar dem gjenvinne styrken (ved å avkjøle og miste den innførte varmen).

Se også: Chemical Link.

 1. Eksempler på smeltepunkt

Noen eksempler på smeltepunkter er som følger:

 • Vannets smeltepunkt (H20): 0 ° C
 • Kobberens smeltepunkt: 1085 ° C
 • Smeltepunkt av aluminium (Al): 660 ° C
 • Smeltepunkt av gull (Au): 1064 ° C
 • Smeltepunkt av sølv (Ag): 962 ° C
 • Smeltepunkt av stål: rundt 1375 ° C (avhengig av legering)
 • Smeltepunkt for karbon (C): 3500 ° C
 • Smeltepunkt for kalium (K): 64 ° C
 • Smeltepunkt av wolfram (W): 3422 ° C
 • Smeltepunkt for argon (Ar): -189 ° C
 • Isens smeltepunkt: 0 ° C
 • Smeltepunkt for alkohol: -117 ° C
 • Jernets smeltepunkt (Fe): 1539 ° C
 • Smeltepunkt for bly (Pb): 328 ° C
 • Smeltepunkt for kvikksølv (Hg): -39 ° C
 • Smeltepunkt for nitrogen (N): -218 ° C
 • Smeltepunkt for hydrogen (H): -259 ° C
 • Smeltepunkt for acetaldehyd: -123, 5 ° C

Det kan tjene deg: Egenskaper ved materie.

 1. Kokepunkt

Kokepunktet er det som skjer når kokende vann og omdannes til damp.

I likhet med smeltepunktet er kokepunktet den temperaturen hvor molekylene i en væske overvinner deres struktur og utfører den gassformige formen. Det er dette som for eksempel skjer når du koker vann og omdanner det til damp . Denne temperaturen påvirkes sterkt av trykket, molekylmassen til stoffet og typen intermolekylære krefter som skal overvinnes (polaritet, kovalens, etc.).

Kokepunktet kan imidlertid ikke økes til uendelig . Til slutt oppnås den kritiske temperaturen, over hvilken det ikke er noen identifiserbar væskefase, siden tettheten av gassfasen øker i henhold til trykket. Dermed vil hvert materiale presentere sitt kokepunkt, i henhold til arten og oppførselen til molekylene.

Smeltepunktet og kokepunktet er ikke sammenlignbare og bør ikke forveksles.

Følg inn: Kokepunkt.

Interessante Artikler

Nettside

Nettside

Vi forklarer hva en webside er og hva dette digitale dokumentet er til. I tillegg typene som finnes og hva som er en nettleser. Det er mer enn en milliard nettsider på Internett. Hva er en webside? Det er kjent comopgina Web, siden electrnicaopginadigitala et digitalt dokument carctermultimeditico (som er i stand til å inkludere lyd, video, tekst og deres kombinasjoner), tilpasset standardene på World Web (WWW) og som du kan få tilgang til gjennom en nettleser og en aktiv internettforbindelse. De

Inngangs- og utgangsenheter (blandet)

Inngangs- og utgangsenheter (blandet)

Vi forklarer deg hva som er inngangs- og utgangsenheter i databehandling, også kalt blandet eller toveis periferiutstyr. Inngangs- og utgangsenheter tilbyr, men mottar også informasjon. Hva er inngangs- og utgangsenhetene? I beregningen er det kjent som inngangs- og utgangsenheter eller blandet eller toveis periferiutstyr, til de elektroniske vedleggene som gjør det mulig å legge inn og utgi informasjon , det vil si å legge inn og trekke ut data av systemet, enten som en del av en stiv (fysisk) støttemekanisme eller ikke. Med

Lav selvtillit

Lav selvtillit

Vi forklarer hva lav selvtillit er, hva er årsaker, symptomer og egenskaper. Hva er høy selvtillit og personlighet. Lav selvtillit forhindrer oss i å ha en objektiv vurdering av hvem vi er. Hva er lav selvtillit? Når vi snakker om lav selvtillit eller mangel på selvtillit, mener vi en oppfatning av oss selv som hindrer oss i å oppfatte oss selv som verdifulle , talentfulle mennesker eller bare ha en objektiv vurdering av hvem som Det er vi. Selv

Miljøbevegelse

Miljøbevegelse

Vi forklarer deg hva miljøbevegelsen er og hva den består av. I tillegg når og hvordan det oppsto; dens egenskaper og mål. Miljøbevegelsen oppfordrer til miljøopplæring. Hva er miljøbevegelsen? Miljøbevegelsen, også kjent som den grønne bevegelsen, miljøvern eller miljøbevegelse, er en sosial og politisk organisasjon av global karakter, hvis maksimale oppgave er å forsvare miljøet , fremme for dette, miljøopplæring, presset og oppsigelsen av økologisk ikke-ansvarlige initiativer og bevaringsmessig offentlig politikk. Den grønne beveg

idealisme

idealisme

Vi forklarer hva idealisme er og hvilke typer idealistiske strømmer. I tillegg er dens egenskaper, noen eksempler og representanter. Idealisme motiverte tenkere til å mistro oppfatningen av sansene sine. Hva er idealisme? Idealisme er et sett med filosofiske strømninger som er imot materialisme . Han bekrefter at for å forstå virkeligheten, er det ikke nok med selve objektet som oppfattes av sansene, men at det er nødvendig å ta hensyn til ideene, de tenkende fagene og selve tanken. Ideal

villmark

villmark

Vi forklarer hva ørkenen er og de forskjellige klimaene som dominerer i dette biomet. I tillegg flora og fauna som den kan være vert for. Ørkenene okkuperer nesten en tredjedel av overflaten på planeten Jorden. Hva er ørkenen? Det forstås som '' øde '' et bioklimatisk landskap (eller bioom) preget av lave nivåer av nedbør og nedbørindekser . (regner)