• Wednesday October 27,2021

punktlighet

Vi forklarer hva punktlighet er og hvordan det vurderes i forskjellige kulturer. Problemene generert av ustabilitet. Hale teori.

I noen kulturer er tid ikke så viktig som i andre.
  1. Hva er punktlighet?

Punktlighet er en menneskelig oppførsel som gjør at vi kommer til tid til stedene, på det nøyaktige tidspunktet som tidligere er avtalt. Folk bruker bestemte instrumenter for å ha kunnskap om tiden, for eksempel klokker.

Punktlighet er i prinsippet en kvalitet ervervet av mennesker, som anses som dyden ved å oppfylle leveransen av en oppgave eller oppfylle en forpliktelse, innen den fastsatte tiden og fullt ut forpliktet til gjennomføringen. n av denne.

I noen kulturer er tid ikke så viktig som i andre, og derfor er det noen mennesker i disse kulturene som står fritt til å ikke overholde tidsfrister, så vel som tidsplaner. I disse kulturene er det ikke ille å være for sent til møter, eller ikke overholde fristene.

I kulturer der punktlighet blir verdsatt, anses imidlertid mangelen på dette som respektløs og vurderes med en annen person, oppgave eller forpliktelse; som til og med kan tas som en fornærmelse . Den som kommer for sent eller ikke oppfyller de forhåndsbestemte frister, blir ekskludert fra møtene eller arbeidet blir avvist; nesten på denne måten å henge dem sosialt for det som anses som et brudd på ytringen.

I tillegg: Hva er forpliktelsen?

  1. Punktlighet som en verdi

Punktlighet blir betraktet som en verdi. Det er en disiplin som består av å være i tide for å oppfylle våre forpliktelser : en familiemiddag, et vennemøte, en jobb å levere, et møte på kontoret, etc. . Det er til og med selskaper som krever at de ansatte, ved å signere en avtale, kommer til tiden til deres daglige jobber og blir straffet for den motsatte handlingen.

Ideen om punktlighet, i hverdagen, er en disiplin. Det vil si at med tiden går, er det mulig å endre en ustyrtelig livsstil og gå litt etter litt og vende seg til punktlighet. Dette er så nødvendig for å skape vår personlighet av karakter, orden og effektivitet, fordi det gjør at vi kan glede oss over flere øyeblikk i hverdagen, organisert og uten å være på flukt for å komme frem etter planen.

Punktlighet krever en organisasjon som går fra det minste nivået i livet i samfunnet, til det største nivået som vi vil se senere med eksemplene på punktlighet, avhengig av stedet du okkuperer i samfunnet. Punktlighet lar oss gjenopprette verdien av tid, også å utføre vårt arbeid og aktiviteter under passende forhold for å kunne gjøre dem.

Ufunksjonaliteten indikerer en uinteresse som ofte gir en negativ poengsum, når det gjelder jobber og store aktiviteter, samt ulempen for de som jobber med oss.

  1. Punktlighet i hverdagen

Punktlighet er ofte transportbedriftenes ansvar.

I transportmidlene blir punktlighet vanligvis sett på som en veldig viktig verdi, siden for fritids- eller forretningsreiser mange ganger er kombinasjonene av transportmidler nødvendige, og som dessverre ikke alltid avhenger av hvor punktlig brukeren er, men at Det er ansvaret til selskapene som gir oss disse tjenestene.

Mange flynavigasjonsselskaper streber etter å skape et bilde av respekt for brukeren, og tilbyr punktlighet blant sine viktigste verdier, som ligner garantiene som tilbys av tog, som kan skryte av en stor punktlighet når det gjelder ankomst og avgang fra formasjonene .

  1. Køteori

Gitt betingelsene for punktlighet beskrevet ovenfor, bør vi vurdere at bruken av den er viktig overalt . Når vi deretter analyserer noen ting vi venter på hver dag, finner vi en anomali som til og med kan gjøre oss sinte.

For eksempel når vi tar skiftet med legen eller kjøper en billett for å reise med buss eller fly, kreves det en viss punktlighet slik at vi ikke går glipp av avtalen eller billetten i tilfelle forsinkelse, men hvis legene tar tid eller bussen og flyet er forsinket, vi må vente uten å anklage noen misnøye.

Med disse eksemplene ønsker vi å eksemplifisere redundans, køteori, som forklarer at tidsverdiene, avhengig av om du er kunde eller leverandør, varierer . Dette skulle indikere at den relative verdien ville være enkel å redusere hvis ekstra leverandører (leger, fly, busser) brukes, noe som øker kostnadene for det totale beløpet som skal betales for ruten, i tilfelle transportmidler, og av behandling, for leger og andre mennesker som er opptatt av å tilby tjenester.

Interessante Artikler

oligarki

oligarki

Vi forklarer hva oligarkiet er, forholdet mellom bedriftens oligarki og aristokrati. I tillegg, hvordan er en oligark person. Oligarkiet er en regjering som består av et mindretall mennesker. Hva er et oligarki? Oligarkiet viser til en regjeringsform som ble implementert i samtiden, representert av en gruppe mennesker som tilhører den samme sosiale klassen, det vil si regjering sammensatt av få mennesker . O

Teknisk tegning

Teknisk tegning

Vi forklarer hva den tekniske tegningen er og hvilke typer teknisk tegning som er laget. I tillegg, hva er linjene du bruker. Den tekniske tegningen viser dimensjoner, former og egenskaper for materielle gjenstander. Hva er teknisk tegning? Den tekniske tegningen er en gren av den kjente tegningen, for eksempel systemet som grafisk representerer en eller flere objekter , for å gi nyttig informasjon for et mulig og påfølgende år. ly

mål

mål

Vi forklarer hva et mål er, dets viktigste kjennetegn og hvilke typer som finnes. I tillegg er det forskjellen med et objektivt og flere eksempler. Et mål er det vi håper å oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Hva er et mål? Et `` mål '' eller `'slutt' 'er det forventede eller forestilte resultatet av et system, en handling eller en bane , det vil si det vi håper å oppnå eller oppnå gjennom en spesifikk prosedyre. Organisas

Kjemisk formel

Kjemisk formel

Vi forklarer deg hva en kjemisk formel er, typene som finnes, eksempler og deres deler. I tillegg symbolene og kjemiske elementer. De kjemiske formlene brukes til å uttrykke hva som skjer under en kjemisk reaksjon. Hva er en kjemisk formel? En kjemisk formel er et grafisk uttrykk for elementene som utgjør en hvilken som helst kjemisk forbindelse , samt antall og proporsjoner av deres respektive atomer.,

barokk

barokk

Vi forklarer hva barokk er og hovedtemaene den dekker. I tillegg, hvordan var maleriet og litteraturen i denne perioden. Barokken var preget av en endring i måten å bli gravid for. Hva er barokken? Barokken var en periode i kulturhistorien i Vesten , som spredte seg over hele 1600- og 1700-tallet, og strekker seg mer eller mindre avhengig av den historiske prosessen spesielt for hvert land.

Biogeokjemiske sykluser

Biogeokjemiske sykluser

Vi forklarer deg hva som er de biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie og hvilke typer som finnes. Karbon-, fosfor- og nitrogen-syklusen. Biogeokjemiske sykluser er kretsene for forskyvning av materie. Hva er biogeokjemiske sykluser? Det er kjent som biogeokjemiske sykluser eller sykluser av materie til kretsene for utveksling av kjemiske elementer mellom levende vesener og omgivelsene, gjennom en serie transportprosesser, produksjon og nedbrytning n