• Wednesday October 28,2020

respekt

Vi forklarer hva respekt er, eksempler og uttrykk om dette hensynet. I tillegg er det synonymer og forholdet til toleranse.

Respekt er noe som må gis til hverandre.
 1. Hva er respekt?

Når vi viser til respekten, gjør vi det i en form for vurdering og evaluering som kan gjøres overfor en person, en idé eller en institusjon, og som vanligvis kan bestå av en eller flere av følgende atferd:

 • Følg visse protokoll- eller atferdskoder.
 • Vis toleranse så lenge det ikke er noen direkte krenkelse.
 • Vær spesielt oppmerksom eller gi kommunikasjon.
 • Følg visse etiske eller moralske retningslinjer.
 • Verdsette andres interesser.

Respekten mellom mennesker er vanligvis betinget av gjensidighet, det vil si at den må gis til hverandre . På den annen side, når det gjelder ideer eller institusjoner, er det mulig at en slik respekt er et produkt av muligheten for en sanksjon for en ære for skikker og tradisjoner.

På denne måten er respekten knyttet til etiske og moralske aspekter, men også sosiale og juridiske aspekter, som avgjør livsførselen som vi legger vekt på for oss selv mennesker. Et brudd på nevnte adferdsregler anses vanligvis som en `mangel på respekt’ og kan være større eller mindre etter sakens betraktninger, noe som gir proporsjonale konsekvenser.

Han respekterer en forestilling om betydning i juridiske, filosofiske og antropologiske forhold, som antar ulike former og mekanismer for kommunikasjon, men hvis endelige mål er Generelt sett beholde en fredelig og hjertelig sameksistens blant mennesker. Det motsatte av respekten er irreverensen, uhøfligheten eller volden.

Se også: Sameksistensregler.

 1. Eksempler på respekt

Noen eksempler på situasjoner som illustrerer et forhold til respekt kan være:

 • Når læreren kommer inn i klasserommet, holder studentene kjeft og reiser seg.
 • Barn bør ta hensyn når foreldrene eller representantene deres snakker.
 • I østlige kulturer blir eldre og eldre respektert, deres meninger hørt og deres prioriteringer adressert.
 • Naboene i en bygning holder seg til en normkode som garanterer gjensidig respekt og dermed unngår konfrontasjoner: inntil hvilken tid du skal spille musikk, hvordan håndtere søppel osv.
 • Når trafikkloven overholdes, aksepteres det å kjøre på en bestemt måte, felles for alle innbyggerne i landet.
 • Respekt for naturen kan gis i den grad at vi ikke skitne landskap, vi ikke krenker dyrelivet mer enn vi burde og ikke jakter eller kutter vilkårlig.
 • Respekt for tro blir gitt når vi ikke blander oss inn i ritualer og åndelige manifestasjoner fra tredjepart, og heller ikke hindrer dem i å utføre dem fordi de er forskjellige fra vår.
 • Respekt for livet innebærer ikke drap.
 1. Setninger om respekt

Noen setninger og ordtak om respekt er følgende:

 • Respekter hvis du vil bli respektert.
 • Den høflige tar ikke bort de modige.
 • Det kan ikke være respekt for andre hvis de mangler ydmykhet.
 • Kunnskap vil gi deg kraft, men karakter vil gi deg respekt.
 • Uten ideer, må ingen forvente felles respekt.
 • Det er ikke noe større tap enn respekt for seg selv.
 • Respekt for oss selv vil lede vår moral; Respekt for andre vil lede veiene våre.
 • Du vil hedre faren din og moren din.
 • Respekter deg selv akkurat som du vil at andre skal gjøre.
 1. Synonymer av respekt

Noen synonymer av respekt er beundring, aktelse, hengivenhet, tilbedelse, ærbødighet, etterlevelse, tilbedelse, avgudsdyrkelse, glød, dekorum, høflighet, protokoll, omsorg, respekt, ære, blikk, ære, etterlevelse, aksept, oppmerksomhet, lydighet, underkastelse, ærbødighet, hensyn, adel, verdighet, forsiktighet og ærbarhet.

 1. Respekt og toleranse

Å tolerere en annen person innebærer å respektere det.

Respekt og toleranse er nært knyttet sammen. Å tolerere en annen person innebærer å respektere det, det vil si å tilfredsstille reaksjonene som deres oppførsel eller ideer kan generere i oss, slik at deres synspunkt og aksepterer mulig dissens eller forskjell.

Dette forholdet mellom å respektere og tolerere blir ofte vektlagt i polariserte eller sosiale, politiske, religiøse eller etniske konfrontasjonsmiljøer, for å fremme en mer harmonisk sameksistens mellom mennesker som holder seg til forskjellige moralske, sosiale eller åndelige regler og dermed unngår å ty til vold.

Respekt for det frie uttrykket for andres ideer, for eksempel om de er enige i dem eller ikke, er et grunnleggende og vitalt trekk ved demokrati og sivilisert liv.

Mer i: Toleranse.

Interessante Artikler

avtale

avtale

Vi forklarer hva som er virksomhet og noen kjennetegn ved dette begrepet. I tillegg hvordan det kan klassifiseres i henhold til dets aktiviteter. En virksomhet lar deg få penger fra brukere i bytte mot en tjeneste eller noe godt. Hva er virksomhet? Begrepet virksomhet skylder sin etymologi til den latinske forhandlingen , det vil si et benektelse av fritid: yrket som folk gjør for å tjene penger . D

rime

rime

Vi forklarer hva et rim er og måtene dette poetiske elementet kan klassifiseres på. I tillegg rimer som en litterær ressurs. Rimet består av repetisjonen av en lyd på slutten av versene til et dikt. Hva er Rima? Rimet kommer fra rhythmus messing (rytme eller kadens) og er et element som brukes i poesi . Det

termometer

termometer

Vi forklarer hva et termometer er, hva det er for og hvem som oppfant det. I tillegg hvilke typer termometre og hvordan de fungerer. Hensikten med et termometer er å måle temperaturen. Hva er et termometer? Et instrument hvis verktøy er å måle temperaturen , gjennom forskjellige mekanismer og skalaer, kalles et termometer. Den

gjæring

gjæring

Vi forklarer hva gjæring er, hva er typene gjæring som kan brukes og de forskjellige bruksområdene den har. Gjæringsprosessen ble oppdaget av den franske kjemikeren Louis Pasteur. Hva er gjæring? En ufullstendig oksidasjonsprosess kalles gjæring , som ikke krever oksygen for å finne sted, og som gir et organisk stoff som et resultat. Det e

Samlet familie

Samlet familie

Vi forklarer hva en samlet familie er og noen av dens egenskaper. I tillegg aleneforsørger og homoparental familie. En samlet familie består av en eller to fraskilte, enke eller enslige foreldre. Hva er en samlet familie? Det er kjent som `` samlet familie, '' blandet familie, eller rekonstruert familie, til en familiekjerne der en eller begge foreldrene har etterkommere resultatet av en tidligere union.

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De