• Saturday July 2,2022

Løs og løsningsmiddel

Vi forklarer deg hva oppløsningen og løsningsmidlet er, og hva er rollen til hver enkelt. I tillegg flere eksempler på disse to komponentene.

Når det blandes, skaper løsningen og løsningsmidlet en løsning.
 1. Hva er oppløsningen og løsningsmidlet?

I kjemi forstås de to komponentene som utgjør en løsning, det vil si de to elementene hvis forening produserer en homogen blanding eller oppløsning, som en fast og løsningsmiddel-løsning. n.

Dermed vil vi kalle elementet som løses opp i det andre, det vil si stoffet som er tilsatt for å danne blandingen. Dette kan være et fast stoff, en væske eller en gass, som vanligvis finnes i mindre proporsjoner enn løsningsmidlet og som, når den er blandet, slutter å bli merkbar med det blotte øye, det vil si: Det går i oppløsning.

Tvert imot, løsningsmidlet vil være det stoffet som mottar det andre, eller med andre ord, er det stoffet vi tilfører løst stoff og som det er i Sist oppløses.

Det er vanligvis en væske (for å danne væskeoppløsninger) som mottar et fast stoff, en væske eller en gass, ellers både fast og fast. Samtidig vil det være fast eller gassbasert. Oppløsningsmidlet er til slutt hovedstoffet i blandingen.

Det kan tjene deg: Hydrolyse.

 1. Eksempler på løst stoff

Sukker er for eksempel et løst stoff som kan oppløses.

Vi kan liste opp noen typer løsemidler, for eksempel:

 • Sukker . Det løses opp i kaffe eller vann, for eksempel.
 • Kaffe . Kvernet kaffe er på sin side et løst stoff som fortynnes i kokende vann for å få en infusjon. Det samme gjelder te.
 • Kom deg ut Det blir oppløst i forskjellige mengder i vannet i havene.
 • Oksygen. Til stede blant andre gasser i en homogen blanding i atmosfæren.
 • Eddiksyre Dette stoffet danner eddik når det er oppløst i vann.
 • Kullgass Brukes i matindustrien, fordi når det blir oppløst i vann, resulterer det i kullsyreholdig vann (base av brus).
 • Carbon. Brukt til jernlegeringer tilsettes karbon til det smeltede metallet, og stålet oppnås således.
 1. Eksempler på løsemiddel

Andre metaller tilsettes støpejernet for å oppnå varianter av stålet.

Noen enkle eksempler på løsemiddel er:

 • Vann. For noe kalles det ”det universelle løsningsmidlet”: nesten alt er mottakelig for å oppløses i vann.
 • Tynnere. Et industrielt løsningsmiddel basert på hydrokarboner, vanligvis brukt til å fortynne og oppløse maling eller plast.
 • Iron. I tilfelle, igjen, av legeringene blir karbon, sink, aluminium eller andre metaller lagt til støpejernet for å oppnå forskjellige varianter av stålet.
 • Luft . Luften vi puster inn er en homogen blanding av gasser, der karbondioksidet vi puster ut mens vi puster, kan oppløses perfekt.
 • Blood. Ulike organiske stoffer blir oppløst i blodet i kroppen vår, som transporterer dem gjennom sirkulasjonssystemet.

Interessante Artikler

programmering

programmering

Vi forklarer hva programmering er, og noen eksempler på dette begrepet. I tillegg er det programmeringen innen informatikk. Å organisere en tur rundt i verden er et godt eksempel på programmering. Hva er programmering? Programmering viser til effekten av programmering, det vil si å organisere en sekvens av bestilte trinn som skal følges for å gjøre en viss ting . Dette

machismo

machismo

Vi forklarer hva machismo er, hvilke typer maskinismer som eksisterer, og hva er dens effekter. Machismo's historie og opprinnelse. Hijaben er et slør som dekker hodet og brystet til muslimske kvinner. Hva er machismo? Machismo er en ideologi som anser kvinner for å være underordnede i ett eller flere aspekter med hensyn til menn. M

Bevaring av miljøet

Bevaring av miljøet

Vi forklarer deg hva miljøvern er, og hvorfor det er så viktig. Eksempler på miljøvernstiltak. Miljøforsvar er nøkkelen i dagens industrielle verden. Hva er bevaring av miljøet? Bevaring av miljøet , miljøvern eller miljøvern , refererer til de forskjellige måtene som finnes for å regulere, minimere eller forhindre skader som industrielle aktiviteter, landbruksmessige, urbane, kommersielle eller på annen måte forårsake naturlige økosystemer, og hovedsakelig flora og fauna. Bevaring av mi

amensalismo

amensalismo

Vi forklarer hva amensalisme er og noen eksempler på dette biologiske forholdet. I tillegg hva kommunensismen består av. I amensalisme er den personen som blir skadet vanligvis den minste. Hva er amensalisme? Amensalisme er et biologisk forhold som er etablert mellom to organismer der den ene hindrer den andre i å vokse og utvikle seg (eller til og med overleve). I

ellipse

ellipse

Vi forklarer hva ellipsis er og betydningen av dette begrepet. I tillegg er dens forskjellige bruksområder og eksempler på denne retoriske figuren. Ellipsis består i utelatelse eller undertrykkelse av deler av innholdet i en setning. Hva er ellipsen? Begrepet `ellipsis ' kommer fra det greske ordet lipsis og som oversetter omisi n, og er en retorisk skikkelse bestående av omisi Ingen undertrykkelse av deler av innholdet i en setning , som, selv om det er grammatisk nødvendig, implisitt i sammenhengen. Det

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Vi forklarer deg hva menneskerettigheter er og hva deres opprinnelse er. I tillegg er det viktig og en liste over disse rettighetene. Menneskerettighetene er nedfelt i lovene til alle nasjoner. Hva er menneskerettigheter? Når vi snakker om `` menneskerettighetene '' eller de grunnleggende rettighetene til mennesket, viser vi til settet med iboende rettigheter, riktig, av den menneskelige tilstanden .