• Thursday January 20,2022

teologi

Vi forklarer deg hva teologi er og hva er grenene til studien av denne vitenskapen. I tillegg flotte teologer og teologiske dokumenter.

Betydningen av teologi kunne referere bredt til studiet av Gud.
  1. Hva er teologi?

Teologi er studiet eller resonnementet av Gud . Det er en vitenskap som er ansvarlig for å studere kunnskapssettet relatert til det guddommelige, til Gud. Ordet teologi ble brukt for første gang av Plat n, i republikken.

Ordet teologi følger av theos, det greske ordet som beskriver Gud; og logoer, som oversettes som studiet av . Derfor kunne betydningen av teologi referere bredt til studiet av Gud.

Begrepet eller teologibegrepet omfatter alt som er relatert til Guds eller guddommelige kunnskap . Og det er en oversikt over bruken i The Republic of Platon, som brukte den til å beskrive den rasjonelle forståelsen av den guddommelige naturen. Men det var ikke før Arist teles tid, da dette begrepet var litt mer spesifikt og med dette diversifiserte anledninger til å bruke teologibegrepet.

Han brukte teologi for å navngi den mytologiske tankegangen, før filosofiens fødsel . Denne kirkesamfunnet var ironisk og pejorativ. Men så ble ordet teologi brukt som en måte å navngi filosofiens viktigste gren, som senere skulle kalles metafysikk.

St. Augustine ble inspirert av Marco Terencio Varr n til å bruke begrepet naturlig teologi som den virkelige og begynte å studere det, for å ende opp med å skrive The Theological Sum, for eksempel betydde det et flott dokument for tiden å forstå religioner.

Se også: Metafysikk.

  1. Katolsk teologi

Katolsk teologi er basert på de hellige skrifter, tradisjoner og magisterium.

Denne typen teologi er utviklet innen de kristne kirker som kalles katolske. Det brukes til å studere forholdet mellom Gud og mennesket, basert på de hellige skrifter, tradisjoner og magisterium.

Et av de fremragende kjennetegnene ved den katolske teologien er dens systematiseringsnivå, og problemstillingene som behandles av den beskriver behovet for å fornye kirkens image som et sted der Kristus selv er til stede.

Det som blir sagt, med enkle ord, foreslår hva tusenvis av teologiske forskere hadde ansvaret for å utsette i årevis: Kirken som et frelsessamfunn og i kontakt med Gud, ikke som en institusjon som distanserer vesener fra Guds land.

  1. Grener av katolsk teologi

Fundamental teologi: Disiplin som er ansvarlig for forskning og undervisning i teologi.

Dogmatisk teologi: Den er ansvarlig for å studere dogmer, det vil si de teoretiske sannhetene om den kristne tro. Han understreker viktigheten av forslaget som er over sanseoppfatninger, og snakker om tro.

Åndelig teologi: Hensikten er åndelig liv, hellighet og kunnskap om tro gjennom vitnesbyrdene gitt av de helliges åndelige opplevelse. Den bruker for det første de hellige skrifter, som anses å være skrevet med dataene som Gud ønsket å la mennesker observere, samt bønner og bønner som de skal nå frem til Gud. Den bruker også for det andre tradisjon og tolker - Magisterium - som er ansvarlige for å oppdage Skriftens betydninger. Og til slutt, undersøk undersøkelsene som noen hellige har lagt igjen på jorden som vitnesbyrd om deres forskning og åndelige møter med Gud.

Pastoral teologi: Det er ansvarlig for å reflektere over kommunikasjonen mellom kirken som institusjon og resten av mennene og trofaste som utgjør den. Dette gjøres gjennom forkynnelsen av guddommelige sannheter og konstant katekese. Det er også ansvarlig, gjennom sakramenter og pastorale aktiviteter, å handle i de troendes daglige liv. Spesielt reflektere over oppvåkning av tro og å være konstant dannet; sakramentelle- og liturgilivet; åndelig oppmerksomhet til de troende, samt å være spesielt oppmerksom på mennesker med spesielle behov, som syke, eldre, avhengige og marginaliserte. Ta spesielt vare på misjonsdimensjonen og oppfordringen til misjon i jakten på menneskerettigheter, fred og sosial rettferdighet.

Innenfor den pastorale teologien er det grenen som har ansvar for å studere og gjennomføre misjonsforkynnelse, en ressurs som Kristus selv brukte for å adressere de to typer publikum han hadde i sin tid, og som gjenstår frem til dagen for i dag som en måte å adressere de to målgruppene som eksisterer i dag.

Den ene, er bestemt mot de nye menneskene, mer utrulige og som ennå ikke er innenfor kristen tro; og en annen, mot den trofaste menighet, som er den som allerede er innenfor det troende folks rekker. Det er dette som fører til at vi kan nevne en annen av undergrenene til pastoral teologi, der noen generelle prinsipper for retorikk-kunst og vitenskap i offentlig tale gjelder, det vil si at proklamasjonen av De hellige skrifter, vanligvis oppgaven til prester og pastorer, i prekener og søndagshililier, er hjemlig.

Studiet av prekener og religiøse diskurser, med deres sammensetning og innhold, er hovedobjektet for å studere denne teologiforeningen. I homilÃtica kan det igjen pekes på forskjeller mellom de evangeliske homilikene og den katolske hemilitt, som for eksempel er basert på bilen Høytidelig karakter av spørsmålet - hans hjemlige ordning - innen den katolske kirke, der bare prester eller de autoriserte - for eksempel faste ikoner - til å formidle prekener i messen kan gjøre det. På den annen side kan forkynnelsen i Den evangeliske kirke være ansvarlig for både pastoren og ethvert annet medlem av menigheten, uten at det trenger å bli innviet for å utføre denne oppgaven.

  1. Flotte teologer

For tiden er det mange dokumenter som snakker om teologi og som forklarer med sikkerhet hva som er grunnlaget for vitenskapen og dens undersøkelsesmetoder. Mye tid brukt, mange timer med research, bønner og åndelig liv til tjeneste for å forklare tro og alt som integrerer den.

Noen av hans mest kjente forfattere og som vi fremdeles kan skaffe kopier av forskningen hans fra: Alberto Magno, San Agusten de Hipona, Santo Tomés Aquino, Juan Crisastomo, Jertrimo de Estrid n, San Francisco de Sales, Gregorio Magno og en veldig nær vår tid, Joseph Ratzinger, det vil si pave keiser Benedict XVI.

  1. Teologiske dokumenter

CCE er dannet av paven - den maksimale autoriteten til den katolske kirken - og biskopene.

Som et veldig viktig teologisk dokument og offentlig domene som skal siteres og konsulteres av alle innen katolisismen, finner vi CCE, Cathechismus Catholicae Ecclesiae eller Catechism of the Catholic Church, som avslører, nøye og i detalj, den katolske kirkelige læren opplyst av De hellige skrifter, apostlenes tradisjon og det kirkelige magisterium, dannet av kirkens pave-maksimale myndighet Katolikk - og biskopene i fellesskap med ham.

Skrivingen av denne katekismen var resultatet, sammen med andre veldig viktige dokumenter, av fornyelsen av den katolske kirke som ble initiert med Det andre Vatikanrådet, og som ble tekster som ble tatt som referanse om kirken og veldig viktige for Historien om det. Og biskopereksperter i teologi og katekese ble innkalt til skriving for å styrke kunnskapen om biskopene som deltar i rådet.

På sin side, i utarbeidelsen av denne katekismen - som det tok omtrent seks år å fullføre - deltok alle medlemmene av Det andre Vatikanrådet og hadde samarbeidet fra hele Episkopatet, i tjenesten til å dele troen med alle menneskene som utgjør kirken.

Interessante Artikler

Fysiske vitenskaper

Fysiske vitenskaper

Vi forklarer hva de fysiske eller empiriske vitenskapene er, grenene deres og hvordan de klassifiseres. Eksempler på forskjellige fysiske vitenskaper. De fysiske vitenskapene tyr til logikk og formelle prosesser som et verktøy. Hva er de fysiske vitenskapene? Fakta- eller faktavitenskap, eller også empiriske vitenskaper , er de som har til oppgave å oppnå en reproduksjon (mental eller kunstig) av naturfenomenene som Det er ønsket å studere, for å forstå kreftene og mekanismene som er involvert i dem. Det er

Alternative energier

Alternative energier

Vi forklarer deg hva som er de såkalte alternative energiene og hvorfor de er viktige. Fordeler og ulemper med disse rene energiene. De er mer praktiske for det globale økosystemet og klimaendringsproblemer. Hva er de alternative energiene? Det kalles alternativ energi eller, mer riktig, alternative energikilder , teknikker og prosedyrer for å skaffe energi forskjellig fra de tradisjonelle, bestående av forbrenning av fossilt brensel (olje, kull, naturgass, etc.).

epos

epos

Vi forklarer hva et epos er, hvordan det var opphavet og noen eksempler på denne eldgamle litterære sjangeren. Epics er en av de eldste kjente formene for historien. Hva er et epos? Det er kjent som de episke verkene fra den eldgamle litterære sjangeren til eposet, der de forskjellige fortellingene fungerer , langsiktig, langsiktig, som utgjør nasjonal, politisk eller kulturell tradisjon for en nasjon. De

Sosial bevissthet

Sosial bevissthet

Vi forklarer hva sosial bevissthet er og noen kjennetegn ved denne mentale aktiviteten. I tillegg hva som er klassebevissthet. Sosial bevissthet lar oss forholde oss i samfunnet. Hva er sosial bevissthet? Sosial bevissthet er det stadiet eller den mentale aktiviteten der en person kan bli klar over statusen til andre individer eller til og med den samme i et samfunn eller gruppe

metode

metode

Vi forklarer hva en metode er, og hva er noen av metodene som brukes. Fremveksten av den vitenskapelige metoden, og dens kritikere. En metode bestiller vår praksis basert på visse retningslinjer. Hva er en metode? Metoden er den prosessen som brukes systematisk , og styrer vår praksis basert på prinsipper som tidligere er foreskrevet. De

Tidssoner

Tidssoner

Vi forklarer deg hva tidssonene er og hvorfor de er nødvendige. Og som et eksempel, liste over tidssoner rundt planeten. Kart med tidssonene vedtatt av hvert land. Hva er en tidssone? Tidssonen er et konsept som kommer fra geografi, og som består av hvert av de tjuefire kronometriske tidsregionene der planeten vår er delt inn i . H