• Wednesday October 27,2021

Kunnskapsteori

Vi forklarer deg hva som er teorien om kunnskap innen filosofien. I tillegg er kunnskap og dens forskjellige definisjoner.

Kunnskapsteorien studerer hvilke mekanismer som tillater kunnskap.
  1. Hva er kunnskapsteorien?

Teorien om kunnskap er en gren av filosofi, fokusert på studiet av menneskelig kunnskap . Avhengig av det spesifikke faglige perspektivet, kan dette begrepet betraktes som synonymt med gnoseologi, dedikert til studiet av kunnskapens natur, dens opprinnelse og grenser.

I andre tilfeller kan den brukes som et synonym for epistemologi, som fokuserer på studiet av de historiske, psykologiske eller sosiologiske forhold der kunnskap oppnås, samt strategiene som brukes for å rettferdiggjøre eller ugyldiggjøre det.

Menneskelig kunnskap er et tema som er tilgjengelig fra mange mulige kanter, og hvis natur er vanskelig å forstå, selv om det er mye lettere å klassifisere. På denne måten reflekterer studiet av kunnskap på den ene siden dens egenskaper og dens utseendetilstander .

På den annen side bestiller denne disiplin kunnskap basert på dens begrensninger, formelle krav eller mekanismer som vi bruker for å validere dem og skille kunnskapen om tro, fra fantasi eller feil.

Dermed er det mulig å snakke om vitenskapelig kunnskap, for eksempel når den styres av kravene til den vitenskapelige metoden; av teologisk kunnskap, når det gjelder kunnskap om det religiøse; av kunstnerisk kunnskap, når den tilegnes gjennom utøvelse av talent og representasjonsmekanismer kjent for mennesker.

Muligheten for å skille mellom dem, å bestille og skjematisere dem som om de var konkrete gjenstander, er et resultat av kunnskapsteorien.

Det kan tjene deg: Epistemology

  1. Hva er kunnskap?

Generelt, med kunnskap, mener vi:

  • Fakta eller informasjon som en person tilegner seg gjennom erfaring eller gjennom utdanning, og takket være hvis forståelse han er i stand til å referere til et bestemt virkelighetsspørsmål.
  • Det intellektuelle innholdet som en person kan samle om et kunnskapsområde, et spesifikt emne eller hele universet.
  • Enhver type kognitiv sikkerhet som svarer på spørsmålene hva ?, hvordan?, Når? og hvor?

Den samme definisjonen av hva kunnskap er, er allerede en del av kunnskapen og derfor av fagområdene som studerer den.

Enkelte kunnskapsformer har blitt verdsatt mer enn andre i hver historiestid, som det religiøse var i middelalderen, eller som forskeren i postindustriell i dag. Imidlertid fortsetter det underliggende filosofiske spørsmålet om hvilken kunnskap som utfordrer oss og gir oss mye å tenke på.

Fortsett med: Tanke


Interessante Artikler

Eksoterm reaksjon

Eksoterm reaksjon

Vi forklarer deg hva en eksoterm reaksjon er og dens forskjeller med en endoterm reaksjon. I tillegg eksempler på denne kjemiske reaksjonen. Eksoterme reaksjoner frigjør energi. Hva er en eksotisk reaksjon? En eksoterm reaksjon forstås (fra det greske exo , ut, og termos , calor ) de reaksjonene som Trådene som produserer eller frigjør energi , enten det er i form av varme, lys eller andre former for energi. De

spam

spam

Vi forklarer hva Spam er, og til hvilket formål denne typen skadelige meldinger fungerer. I tillegg er de forskjellige måtene å forhindre og bekjempe det. Vanligvis er spam en melding med annonseringsinnhold. Hva er spam? Begrepet `` Spam '' er et engelsk ord som refererer til `` søppelpost '' eller `` søppel Internett- meldinger , det vil si: uønskede, uønskede og / eller avsendermeldinger ukjent , sendt i store mengder og vanligvis med annonseinnhold. Dette

zealotry

zealotry

Vi forklarer hva fanatisme er, hva er de eldste fanatisismene. I tillegg de typer fanatismer som eksisterer i dag. Ved mange anledninger bryter fanatisme hindringene for rasjonalitet. Hva er fanatisme? Fanatisme er overvåking og heftig forsvar av en person, lære eller religion på en ekstremt lidenskapelig måte, og mister dermed enhver kritisk følelse av hva som er fanatisk. Suf

Reform of War

Reform of War

Vi forklarer deg hva reformkrigen var i meksikansk historie, dens årsaker, konsekvenser og hovedpersoner. I tillegg reformlovene. Reform of War begynte med forsøk på å oppnå en moderne meksikansk stat. Hva var reformkrigen? I meksikansk historie er det kjent som Reform of War eller Three Years War on a borgerkrig som konfronterte meksikanske liberale og konservative . Det

legering

legering

Vi forklarer hva en legering er og hvilke typer legeringer som kan produseres. I tillegg noen eksempler på denne metalliske blandingen. All legering er sammensatt av minst to ingredienser, vanligvis metalliske. Hva er en legering? Det er kjent som ` ` legering '' ` ` kombinasjonen '' av to eller andre metalliske elementer , for å utgjøre et nytt materiale. a

anarki

anarki

Vi forklarer deg hva anarki er, hvordan var fremveksten av denne politiske læren og hva er hovedfigurene i anarkiet. Anarki er en av de mange former for opprør mot systemet. Hva er anarki? Anarki viser til evnen til å styre seg selv og organisere, og dermed unngå den undertrykkende makten til enhver politisk organisasjon . An