• Sunday September 26,2021

Tica

Vi forklarer deg hva etikk er som en vitenskap om moralsk atferd og hva er de forskjellige typene etikk. Forholdet mellom etikk og moral.

Etikk analyserer frivillige handlinger fra mennesker.
  1. Hva er etikk?

Etikk er en gren av filosofi som er dedikert til å analysere menneskelig atferd og parallelt, studere moral og finne en måte å bedømme den på. Begrepet tica har sitt opphav i det greske, kommer fra ordet ethikos som betyr karakter .

Etikk kan defineres som en vitenskap om moralsk oppførsel, fordi det ved hjelp av en uttømmende samfunnsanalyse bestemmes hvordan alle medlemmene som tilhører (bør hypotetisk sett) handle til henne.

Det skal bemerkes at etikk ikke er tvang, siden ingen juridiske sanksjoner pålegges den enkelte (selvfølgelig er det ingen etiske lover), selvregulering fremmes gjennom sette standarder for alle.

Etikk har flere grener der det er delt inn:

  • Normativ etikk

Den normative etikken som understreker dens mål i å angi hva som skal anses som bra eller dårlig for en person . Det er dedikert til utdyping og senere dannelse av sosiale normer eksklusiv overvåking og / eller overholdelse av dem.

Det er mulig å klassifisere menneskelige handlinger som korrekte og uriktige uten å ta hensyn til fordommer, en menneskelig atferd eller handling er tilstrekkelig eller utilstrekkelig, uansett hvorfor. Vi snakker om teorier som blir studert, for eksempel ved moralsk aksiologi eller deontologi.

  • Anvendt etikk

Anvendt etikk er et av de mest aktuelle feltene i samtidsfilosofien der det reflekteres over grunnlaget for normer . De som spesialiserer seg i å studere og utøve anvendt etikk arbeider innen forskjellige felt som bioetikk, miljøetikk, etisk prosjektering, blant andre.

På disse områdene omhandler anvendt etikk etiske problemer som har sitt opphav i hverdagen siden den omhandler å studere moralske spørsmål og deres kontroverser .

Se også: Profesjonell etikk.

  1. Forholdet mellom etikk og moral

Hvis vi snakker om moral, viser vi til settet med atferdsnormer som vanligvis aksepteres av et samfunn, og det er grunnen til at vi finner et nært forhold mellom moral og loven, fordi vi nevner hva som er riktig eller ikke å gjøre.

Hvis vi snakker om etikk, snakker vi i stedet om en refleksjon rundt forskjellige moraliteter i samfunn, synspunkter. Dette er grunnen til at etikken består i å ha en kritisk holdning om moral og også om lover.

Mer i: Moral.

Interessante Artikler

optimisme

optimisme

Vi forklarer deg hva optimisme er, og hvorfor det anses som en verdi. I tillegg meldinger om optimisme og hva som er pessimisme. Optimisme har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje. Hva er optimisme? I psykologi, etikk og filosofi er det kjent som `` optimisme '' til læren som har en tendens til å forvente at de mest gunstige tingene skal skje , samt å fremheve det mest s positiv og gunstig virkelighet. De

markedsføring

markedsføring

Vi forklarer hva markedsføring er, og hva er hovedmålene. I tillegg hvilke typer markedsføring som finnes. Markedsføring identifiserer behov hos forbrukeren for å lage nye produkter. Hva er markedsføring? Markedsføring (eller markedsføring på engelsk) er et sett med forskjellige prinsipper og praksis som utføres av fagpersoner på området med det formål å øke og fremme etterspørselen etter et bestemt produkt eller en tjeneste , også for å plassere et produkt eller en tjeneste i tankene til forbrukeren. Markedsføring an

Potensiell energi

Potensiell energi

Vi forklarer deg hva som er den potensielle energien, de forskjellige typer potensiell energi som finnes og noen eksempler på denne mekaniske energien. Noen grafiske eksempler på potensiell energi. Hva er den potensielle energien? Potensiell energi er en type mekanisk energi, som er assosiert med forholdet mellom et legeme og et eksternt kraftfelt eller system (hvis objektet befinner seg i feltet) eller internt (hvis feltet er inne i objektet).

Hardtarbeider

Hardtarbeider

Vi forklarer deg hva en arbeider er, og hva dette begrepet betyr for marxismen. I tillegg, hva er arbeiderens rettigheter. Arbeideren kan tilby tjenester i regi av en fysisk eller juridisk person. Hva er en arbeider? Uttrykket "arbeider" refererer til enhver fysisk person som leverer sine underordnede tjenester til en annen institusjon, eller person eller selskap , som oppnår vederlag for en endring i arbeidsstyrken.

Feministbevegelse

Feministbevegelse

Vi forklarer hva feministbevegelsen er, dens historie og egenskapene til denne posisjonen. Også hva det er å være feminist. Feminisme ønsker å kreve kvinners rettigheter. Hva er den feministiske bevegelsen? Når vi snakker om feminismen eller feministbevegelsen, viser vi til et mangfoldig sett med stillinger og modeller for kritisk tenking av politisk, økonomisk, kulturell og sosial karakter , som de har til felles sin ambisjon om kravet om kvinners rettigheter og erobring av en lik rolle med hensyn til menn i de forskjellige aspektene av samfunnet. Den f

mangfold

mangfold

Vi forklarer hva mangfoldet er på forskjellige felt. Typer av mangfold (biologisk, kulturelt, seksuelt, biologisk mangfold og mer). Mangfold refererer til variasjonen og forskjellen som noen ting kan presentere. Hva er mangfold? Mangfold refererer til forskjellen, eksistensen av sorten eller overflod av ting med forskjellige egenskaper .