• Tuesday September 28,2021

Profesjonell etikk

Vi forklarer hva yrkesetikk er og hva den er til for. I tillegg de forskjellige typene yrkesetikk, og forretningsetikk.

Profesjonell etikk kommer fra begrepet forretningsetikk.
 1. Hva er profesjonell etikk?

Profesjonell etikk refererer til settet med normer og verdier som gjør og forbedrer utviklingen av profesjonelle aktiviteter.Det er ansvarlig for å bestemme de etiske retningslinjene for arbeidsutvikling gjennom universelle verdier som mennesker besitter. Selv om den fokuserer på disse verdiene, er mer spesifisert i bruken av dem i et fullt arbeidsmiljø.

Arbeidsetikk er essensiell for enhver person som ønsker å jobbe, siden dette innebærer praktisering av verdier som ansvar, punktlighet, studie, utholdenhet, karakter, konsentrasjon, trening n, skjønn, blant andre.

Konflikter oppstår vanligvis når det er avvik mellom yrkesetikk og personlig etikk . I disse tilfellene bør folk iverksette tiltak, for eksempel samvittighetsfull innvending, hvis det antas at de ikke opptrer riktig.

Se også: Profesjonalitet.

 1. Hva er profesjonell etikk bra for?

Profesjonell etikk bør gjenspeiles i en kode og dermed forhindre feil.

Det antas at yrkesetikk også avgjør hvordan en profesjonell skal opptre i en gitt situasjon . I en ganske streng forstand kunne vi bare påpeke karrierer som er på universitetsnivå eller høyere, men også fag og annet permanent arbeid bør vurderes.

Dette fordi fagpersonen står overfor forskjellige situasjoner hver dag, og profesjonell etikk bør gjenspeiles i en kode for profesjonsetikk for å forhindre feil, hver fagforening bør ha en som tydeliggjør hva som er riktig og hva som ikke er, både moralsk som etisk.

 1. Typer yrkesetikk

 • Advokatens profesjonelle etikk: Verdiene for hvert yrke er alltid viktige, men spesifikt i det juridiske yrket blir de som er grunnleggende, som rettferdighet, ærlighet, lojalitet, aktsomhet og taushetsplikt implementert.
 • Profesjonell etikk for en lærer: For alle lærere er det av største betydning å utvikle etiske prinsipper, ikke bare for seg selv, men det er de som har et stort samfunnsansvar med resten. Din oppgave er å utføre dine daglige arbeidsaktiviteter på best mulig måte.
 • Profesjonell etikk hos en psykolog: Disse fagpersonene har egne etiske koder når de håndterer arbeidet sitt. Noen aspekter ved arbeidet deres er konfidensialitet, ansvar og ærlighet mellom begge parter, det vil si profesjonell-pasient.
 • Profesjonell etikk for en administrator: Som i yrket som er nevnt ovenfor, i forretningsadministrasjon er det også koder som vurderes innenfor etiske rammer. Lojalitet, lovlighet, flid og ærlighet er de grunnleggende etiske verdiene for å utføre disse verkene.

Ansvar er en vesentlig del når vi snakker om profesjonsetikk, uten det ville vi ikke klart å sette våre egne mål, både arbeidskraft og profesjonell. Når vi vet at vi må handle under ansvar, står selv viljen og friheten på spill. Ansvaret vil tillate hver person å utføre alt sitt arbeid på en rettferdig og profesjonell måte.

Etikk regnes som en vitenskap som har ansvar for å studere atferden til mennesker under normer som må eksistere i en sameksistens i samfunnet. På denne måten gjelder det det faglige omfanget til et individ, siden det handler om beslutningene som tas på en helt bevisst og frivillig måte. Av denne grunn anses ufrivillig atferd ikke som etisk, det vil si at de ikke skjedde under eget samtykke.

 1. tica hos dyr?

Dyr er helt frie vesener fordi de blir styrt av instinkt.

Flere ganger har det vært snakk om etikk som sammenligner mennesker med dyr. Mennesket har muligheten til å bestemme og handle under sine overlegg, på den annen side er dyr helt frie vesener fordi deres handlinger styres av det dyreinstinktet de besitter av naturen.

For eksempel kan en person bestemme hva han vil og skal spise, men et sultent dyr opptrer med instinkt: Hvis han er sulten, vil han spise det første foran seg, uansett andre problemer, for eksempel livet til et annet dyr.

 1. Profesjonelle egenskaper

Et yrke er den aktiviteten som velges personlig og tilbys andre til fordel og for egen fordel også. Men betingelsene for å utføre disse aktivitetene er forskjellige, og det viktigste er å anvende den yrkesetikken du bør ha når du utøver hvert yrke.

Den strenge betydningen av ordet yrke refererer bare til universitetskarrierer, men du kan også snakke om fagene, siden de er et yrke som også vil være til tjeneste av andre mennesker.

Det er alle arbeidstakers plikt å bruke profesjonell etikk i hver aktivitet som er innenfor rekkevidde, siden den har et sett med regler som vil gjøre dette arbeidet til noe verdig, i tillegg til å teste deres lojalitet, ærlighet og alle slags moralske goder som er nødvendige for nåtiden og fremtiden, både for den profesjonelle selv og av hans ledsagere og personer som tjenesten vil bli gitt til.

Et individ kan etablere sin yrkesetikk gjennom to grunnleggende punkter, de er:

 • Individuelle verdier: Som vi nevnte ovenfor, er verdiene individuelle verdier alle de som en person besitter gjennom sine opplevelser, erfaringer og sin egen vilje.
 • Offisiell etisk kodeks: Denne typen koder styrer den profesjonelle etiske atferden.
 1. Etikk i selskaper

Den profesjonelle må tilby en rettferdig service og gjøre en god jobb.

Profesjonell etikk kommer fra begrepet forretningsetikk, som fastslår hvordan de skal være forholdene et menneske forholder seg til miljøet sitt. Det er viktig at den profesjonelle tilbyr en rettferdig service og gjør en god jobb, det er det som tilsvarer og det er bra for kundene.

Forretningsetikk har tre grener:

 • Begrenset økonomiskisme: Den tar sikte på å maksimere fordelene, men respektere juridiske normer.
 • Rasjonalistisk dualisme: Se etter fordelene, men respekter prinsippene som er etablert av en rasjonalistisk etisk teori.
 • Moderat realisme: Forstå at mennesket kan identifisere behovene i miljøet og etablere et rettferdig forhold til dette miljøet.

Etikk innebærer ikke tvang, det vil si at den er fri for fysisk avstraffelse, sanksjoner eller bøter som samfunnets, for eksempel den som ville stjele en bil. Det som innebærer etiske og moralsk gale handlinger er ansvaret.

Mennesker må være ansvarlige for sine egne handlinger, siden hver og en av oss alltid opptrer med frihet, vilje og etterretning, ikke på en tvungen måte. De har også å gjøre med frihet og vilje med valg av karriere, derfor må den menneskelige respektere forpliktelsene og rettighetene som dette yrket innebærer.

På samme måte er rettigheter også viktige i profesjonell etikk, siden hvis en profesjonell fastholder at det er noe som ikke svarer til det han anser som riktig i sin etiske tankegang, bør han ikke være under ingen omstendigheter påkrevd for å gjøre det.

La oss for eksempel snakke om advokater: vi vet at i en rettssak må alle involverte parter ha en forsvarsadvokat, men hva skjer hvis en advokat er tildelt og han ikke vil representere en person fordi han vet hva det er en uforsvarlig sak, eller hvorfor forsvare den i strid med prinsippene?

Ingen skal kunne tvinge ham til å forsvare den saken, selv om det uten tvil vil være noen som legger sin etiske tankegang til side og handler i jakten på noe som for den personen har mye mer vekt, i dette tilfellet lønnen som vil bli mottatt for arbeidet. Dette skjer i mange tilfeller. Et annet eksempel som vi kan nevne er de bransjene som for å utføre sitt arbeid må forplikte seg til miljøet og gjøre det uten å nøle eller stille spørsmål ved etikk eller moral.

Interessante Artikler

sikkerhet

sikkerhet

Vi forklarer hva sikkerhet er og hva som er viktigheten av det. I tillegg, hvilke typer sikkerhet kjenner vi og hva er funksjonen til forsikring. Låser er sikkerhetsverktøy som brukes daglig. Hva er sikkerhet? Begrepet sikkerhet kommer fra det latinske " securitas ", som betyr å ha kunnskap og sikkerhet om noe. S

selvsikkerhet

selvsikkerhet

Vi forklarer deg hva assertivitet er og hva det vil si å være påståelig. I tillegg er dens definisjon i henhold til SAR og hva som er assertiv kommunikasjon. Assertivitet søker å oppnå effektiv og gunstig kommunikasjon for alle. Hva er selvsikkerhet? Når man snakker om sertivitet, blir det vanligvis referert til en kommunikativ modell som søker en ideell balanse mellom aggressive og passive kommunikasjonsstillinger , for å opprettholde en åpenhjertig, rettferdig og respektfull utvekslingsprosess. informasj

kubisme

kubisme

Vi forklarer hva kubisme er, karakteristikkene og kunstnerne av denne bevegelsen. I tillegg arbeider den analytiske, syntetiske kubismen og noen arbeider. Den karakteristiske stilen til kubismen utforsker et nytt geometrisk virkelighetsperspektiv. Hva er kubisme? Navnet på kubismen er kjent som en kunstnerisk bevegelse fra det tjuende århundre som brøt inn i den europeiske kunstscenen i 1907, og satte sterk avstand fra tradisjonelt maleri og satte en viktig presedens for fremveksten av den kunstneriske avantgarden. H

protokollen

protokollen

Vi forklarer hva protokollen er (som regler for oppførsel, og innen informatikk). I tillegg protokolltyper og noen eksempler. Denne atferden eller reglene kan omfatte visse måter å kle seg på. Hva er protokoll? Protokollen, i sin definisjon som er mest brukt, viser til ulik atferd og regler som mennesker i et gitt samfunn bør kjenne til og respektere ved spesifikke anledninger, for eksempel i områder offiserer av en bestemt grunn eller fordi han har en stilling som krever denne protokollen. Orde

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2)

Vi forklarer deg hva karbondioksid er, og hvorfor det er så viktig. Karbonsyklus CO2 og klimaendringer. Bruk av CO2. Normale nivåer av CO 2 i atmosfæren øker på grunn av industriell aktivitet. Hva er karbondioksid? Når vi snakker om karbondioksid, karbondioksid eller CO2 (fra dens kjemiske formel: CO 2 ), vises det til en fargeløs og vannløselig gass , hvis molekyler er sammensatt av ett atom med karbon og to av oksygen, forbundet med kovalente dobbeltbindinger. CO2 er

Redoksreaksjoner

Redoksreaksjoner

Vi forklarer hva redoksreaksjoner er, hvilke typer som finnes, deres anvendelser, egenskaper og eksempler på redoksreaksjoner. I redoksreaksjoner mister ett molekyl elektroner og et annet tar dem. Hva er redoksreaksjoner? I kjemi er det kjent som redoksreaksjoner, oksydreduksjonsreaksjoner eller reduksjonsoksydasjonsreaksjoner, ved enhver kjemisk reaksjon der en elektronutveksling skjer mellom de involverte atomer eller molekyler.