• Friday April 16,2021

toleranse

Vi forklarer deg hva toleranse er og hvordan denne verdien ble utviklet i historien til den når toleransebegrepet i dag.

Toleranse innebærer å akseptere og respektere seg selv og deretter andre.
  1. Hva er toleranse?

Toleranse er respekt og aksept av andres meninger, tro, følelser eller ideer, selv når de er forskjellige eller er motsatt til sine egne.

Av denne grunn er toleranse et bredt begrep som betyr å akseptere og respektere seg selv og deretter andre, uavhengig av sosial status, religion som den føyer seg til eller etnisitet det tilhører. For å øve på toleranse er det nødvendig å lytte til de som tenker og føler seg annerledes og setter pris på deres synspunkt.

Toleranse anses som et spørsmål om moral og liv i samfunnet, siden vi lever i pluralistiske samfunn. Derfor anses toleranse for å være en stor dyd og et samfunnsansvar .

Toleranse er for noen en av bærebjelkene i en virkelig demokratisk kultur, siden den gir større integrering og letter konstruksjonen av grunnlaget for en ekte identitet byene

Se også: Sameksistensregler.

  1. Toleranse i historien

Forestillingen om toleranse ble også tatt opp av Freud.

Forestillingen om toleranse er noe som har blitt diskutert siden de gamle grekere, romerne og vedvarer i vår tid. Det anslås at gamle sivilisasjoner prøvde å akseptere mangfold uten store problemer.

For romerne var mangfoldet av kulter ikke sanksjonert, og i tillegg kunne politiske spørsmål diskuteres i senatet med total frihet.

Toleranse var også en veldig viktig sak i opplysningsperioden. Med den første utgaven av Encyclopedia publiseres en komplett seksjon dedikert til toleranse .

Man trodde at toleranse var et spørsmål om forsvarlighet, siden intoleranse betyr en konstant kamp mot meninger. Det er grunnen til at fanatisme, enten det gjelder hjemland eller religion, ble fordømt i dette kapitlet.

Forestillingen om toleranse ble også tatt opp av Freud . Psykoanalytikeren definerer intoleranse som en " narsissistisk refleks ", som bør behandles som et sosialt spørsmål og ikke på en spesiell måte, siden det er en sak som påvirker samfunnet.

  1. Toleranse i dag

Toleranse må gjenspeiles i handlingene.

Toleranse slutter å være bare et tema relatert til etikk for også å ha en grunnleggende juridisk verdi når de første liberale statene fra dannelsen av de juridiske prinsippene som støttet dem, hadde som grunnleggende prinsipp frihet og respekt.

Toleranse i dag er grunnleggende i politiske og etiske aspekter, for å akseptere og respektere for eksempel innbyggerne i våre land og gi dem uttrykksmidlene de krever.

Toleranse krever ifølge noen holdninger et skille mellom rett og galt, godt og ondt. Det onde, løgnen eller galt kan ikke tolereres.

Toleranse må søke et suverent godt, men på en riktig måte, er det derfor i denne posisjonen uttrykket " enden rettferdiggjør midlene " ikke aksepteres. I tillegg hevder forsvarerne for denne posisjonen at toleranse ikke kan være et rent teoretisk faktum, men må gjenspeiles i handlingene .

Interessante Artikler

Absolutt befolkning

Absolutt befolkning

Vi forklarer hva den absolutte befolkningen er, hvordan den beregnes og eksempler på absolutt befolkning i Mexico, Brasil og Kina. Kart over befolkningstetthet over hele verden (relativ befolkning). Wikipedia Absolutt befolkning Den absolutte befolkningen er antall mennesker som bor i et territorium i en gitt periode.

budsjett

budsjett

Vi forklarer hva budsjettet er, og hvorfor dette dokumentet er så viktig. Klassifiseringen og hva som er en budsjettoppfølging. Budsjettet er ment å forhindre og rette økonomiske feil. Hva er budsjett? Budsjettet er et dokument som gir katter og fortjeneste til et bestemt byrå , selskap eller enhet, enten det er privat eller statlig, innen en viss tidsperiode. Off

geografi

geografi

Vi forklarer hva geografien er, hva er dens gjenstand for studier og egenskapene til grenene. I tillegg hjelper vitenskaper. Geografi studerer aspekter av planeten vår knyttet til naturen og mennesket. Hva er geografien? Geografi er samfunnsvitenskapen som har ansvaret for beskrivelsen og grafisk fremstilling av planeten Jorden .

Intuitiv kunnskap

Intuitiv kunnskap

Vi forklarer hva intuitiv kunnskap er, dens gyldighet, viktighet og andre kjennetegn. I tillegg er det forhold til rasjonell kunnskap. Intuitiv kunnskap er med på å ta beslutninger raskt. Hva er intuitiv kunnskap? Ved intuitiv kunnskap eller intuitiv tenking refererer vi vanligvis til formene for umiddelbar kunnskap som ikke kommer fra rasjonelle og bevisste prosesser , det vil si som oppnås uten tidligere analyse og resonnement, men er resultatet av visse ubevisste prosesser som vi vanligvis kaller. i

rytme

rytme

Vi forklarer hva rytmen er, elementene som komponerer den og hva er den musikalske rytmen. I tillegg hva som er melodi og rytme i kroppsøving. Rytme er en bevegelsesflyt av visuell eller lydmessig art. Hva er rytmen? Hver regelmessige og tilbakevendende bevegelse kalles en rytme, preget av en serie motstridende eller forskjellige hendelser som oppstår over tid.

tjeneste

tjeneste

Vi forklarer hva en tjeneste er fra et økonomisk synspunkt og på andre områder. Hva er egenskapene til tjenestene? Militærtjeneste er en type myndighetstjeneste. Hva er service? Tjenestebegrepet kommer fra det latinske servit um . Det refererer til handlingen som skal serveres , men dette konseptet har flere betydninger fra emnet det blir behandlet i. Tj