• Saturday July 2,2022

sannhet

Vi forklarer deg hva sannheten er og dens forskjellige betydninger i følge anerkjente filosofer. I tillegg teorier som finnes om sannheten.

Sannheten møter visse begrensninger når de analyseres i dybden.
  1. Hva er sannheten?

Sannhetsbegrepet er et av de store filosofiske problemene som fremdeles gir mye å snakke om, religionens hovedvåpen og et nøkkelstykke i enhver politisk diskurs. Men hva forstår vi egentlig?

Ordet sannhet er avledet fra latin veritas, og det forstås som en samstemming mellom det som sies / tenkes / troes med det det er. Det er rett og slett sannheten, hva man ikke kan tvile på. Som vi ser ser ikke ut til at denne definisjonen fører til store problemer i hverdagen (hunder har fire ben, det er en sannhet som ingen kan benekte eller diskutere), men møter visse begrensninger når de analyseres i et mer meg Det er dypt .

Disse problemene blir ytterligere fremhevet i religiøse spørsmål, siden hver religion er en bærer av sannhet, spesielt de som er transcendente for mennesket. Meningen med livet, hvor vi kommer fra og hvor vi skal, er svar som enhver religion gir og er merket under sannhetsbegrepet.

Se også: Oppriktighet.

  1. Sannheten i filosofien

Ren Descartes bruk tvil som en metode for å nå sannheten.

Sannhetsbegrepet var og er utvilsomt et av de store problemene filosofien omhandler. Fra Arist teles og Platan, gjennom Descartes og ankommer Heidegger, har alle på et tidspunkt engasjert seg i arbeidet med sannheten. For Platon er verdenen vi lever i ikke mer enn en ufullkommen gjenspeiling av en overfølsom verden av "ideer", der sannhet er et ideal som kan oppnås sammen med skjønnhet og godhet . For dette skulle vår sjel (som ikke tilhører denne verden, men ideenes) bare "huske" hva den var på et annet tidspunkt i dens eksistens.

Utvilsomt et av vendepunktene oppstår med tanken på René Descartes. Denne franske filosofen bryter med vestlig tradisjon og introduserer det som er kjent som hyperbolsk tvil (tvil om sansene, om vi er våkne eller ikke, eller om vi blir lurt av et "ondt geni"). Som vi ser, bruk tvil som metode for å nå sannheten.

Etter en serie refleksjoner kommer han frem til det vi kjenner som kodenes argument, "cogito ergo sum", som betyr "jeg tror, ​​da eksisterer jeg . " En veldig vanlig feil er å tenke at uttrykket sier "Jeg tror, ​​da eksisterer jeg", noe som ikke er tilfelle. Den eneste utvilsomme sannheten for Descartes er at vi eksisterer, uansett om vi drømmer eller ikke, om vi blir lurt eller ikke, siden alt dette krever som base noen som drømmer eller blir lurt.

Relativisme derimot postulerer at det ikke er absolutte sannheter, men at disse vil avhenge av den sosiohistorisk-kulturelle konteksten de er omskrevet i. Dette står overfor en positivistisk tradisjon som sannhetene finnes i verden, det er bare opp til mennesket (gjennom vitenskap) å oppdage dem.

  1. Teorier om sannheten

Vi kan skille mellom tre store teorier om sannheten:

  • Korrespondanse-teori: Det er den mest utbredte, som sier at det nettopp må være en samsvar mellom fakta om forståelsen og det virkelige.
  • Konsistenssteori: Det er begrenset til sannhetens logiske struktur.
  • Konsensusteorier: Forstå sannheten som sosiale konstruksjoner.

Interessante Artikler

Sosiale ferdigheter

Sosiale ferdigheter

Vi forklarer hva sosiale ferdigheter og eksempler på dette settet med atferd er. I tillegg hva de er for og deres betydning. Sosiale ferdigheter er basert på styring av kommunikasjon og følelser. Hva er de sosiale ferdighetene? Det forstås av `` sosiale evner '' eller `` sosial kompetanse '' til settet av atferd som mennesket (og til og med andre dyrearter) manifesterer seg i samfunnssituasjoner, det vil si av sosial organisering, og at De rapporterer om en slags positiv miljøforsterkning (suksess). Enk

Ledelse i administrasjon

Ledelse i administrasjon

Vi forklarer hva ledelse er i administrasjon og forskjellene mellom ledelse og administrasjon. Prosjektledelse og offentlig ledelse. Hvert selskap må ha en handlingsplan som oppfyller sine mål. Hva er ledelse i administrasjon? Forretningsstyring refererer til planlegging av prosesser for å oppnå målene til et selskap eller organisasjon. Adm

CPU

CPU

Vi forklarer hva en CPU er og noen av hovedfunksjonene. I tillegg språket som brukes av denne datamaskinkomponenten. Mikroprosessorene til en brikke har byttet ut CPU-ene. Hva er CPU? CPU er en forkortelse av Central Processing Unit . CPU er en grunnleggende komponent i den personlige datamaskinen eller datamaskinen som behandler data og utfører matematisk-datamaskinberegning.

Hydraulisk energi

Hydraulisk energi

Vi forklarer hva vannkraft er og hvordan et vannkraftverk fungerer. Fordeler og ulemper med denne energien og eksempler. Hydraulisk energi bruker den kinetiske energien fra bekker, fall eller fosser. Hva er den hydrauliske energien? Det er kjent som energ a hidr ulica, energ ah drica o hidroenerg a a la hentet fra bruk av cin energi Etikk og / eller potensiale for strømmer, fall eller fosser.

Svovelsyre

Svovelsyre

Vi forklarer deg hva som er svovelsyre, hva er formelen og dens forskjellige bruksområder. I tillegg er sikkerhetsarket og egenskapene til denne forbindelsen. Svovelsyremolekylet er sammensatt av hydrogen, oksygen og svovel. Hva er svovelsyren? Svovelsyre er en sterkt etsende kjemisk forbindelse , vanligvis oppnådd i laboratorier fra svoveldioksid.

gjeld

gjeld

Vi forklarer hva forpliktelsen er, hvordan denne typen regnskapsforpliktelser klassifiseres og dens forhold til eiendelen og egenkapitalen. Den 'passive' inkluderer alle kontraktsmessige forpliktelser og gjeld i et selskap. Hva er ansvaret? Passiv, i økonomisk regnskap, betyr forpliktelsene til en person eller selskap, det vil si gjeld til forskjellige typer kreditorer .